08.01.2015.

Vlada FBiH prihvatila Informaciju o provođenju revizije u 2014. godini

Federalna vlada prihvatila je danas Informaciju o implementaciji Zakona o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti branilačko-invalidske zaštite za period oktobar-decembar i ukupno za 2014. godinu, te će je dostaviti predsjedniku i potpredsjednicima Federacije BiH, uredu MMF-a i Svjetske banke u Sarajevu.

SJEDIŠTE
MINISTARSTVA

Adresa: Alipašina 41
71000,Sarajevo

Tel: +387 33 21 29 32
Tel: +387 33 21 29 33
Fax: +387 33 22 26 79

E-mail:  kabinet@fmbi.gov.ba

BROJ ZA PRIJAVU
LAŽNIH KORISNIKA