27.04.2017.

Bukvarević: Otklanjanje neujednačenih prava pripadnika OS

Vlada Federacije BiH danas je na svojoj stotoj sjednici utvrdila i Parlamentu Federacije BiH na usvajanje po skraćenom postupku uputila Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prijevremenom povoljnijem penzionisanju branilaca odbrambeno¬-oslobodilačkog rata i Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravima branilaca i članova njihovih porodica.

SJEDIŠTE
MINISTARSTVA

Adresa: Alipašina 41
71000,Sarajevo

Tel: +387 33 21 29 32
Tel: +387 33 21 29 33
Fax: +387 33 22 26 79

E-mail:  kabinet@fmbi.gov.ba

TELEFON ZA
INFORMACIJE

BROJ ZA PRIJAVU
LAŽNIH KORISNIKA