17.09.2014.

Iz prava će biti izvedeno oko 2.000 korisnika povoljnih penzija

Ministar Helez izjavio je danas na konferenciji za medije u Sarajevu da je Vlada FBiH na sjednici prije 15 dana donijela odluku o davanju saglasnosti za poništenje akata Ministarstva iz ranijeg perioda i davanju saglasnosti na prijedlog naziva komandi, jedinica i sastava Armije RBiH, HVO-a i HOS-a čime su poništena ranija rješenja.

SJEDIŠTE
MINISTARSTVA

Adresa: Alipašina 41
71000,Sarajevo

Tel: +387 33 21 29 32
Tel: +387 33 21 29 33
Fax: +387 33 22 26 79

E-mail:  kabinet@fmbi.gov.ba

BROJ ZA PRIJAVU
LAŽNIH KORISNIKA