25.01.2017.

ZAJEDNO RJEŠAVATI STATUS BORAČKIH KATEGORIJA I U 2017. GODINI

ZAJEDNO RJEŠAVATI STATUS BORAČKIH KATEGORIJA I U 2017. GODINI

            Federalni ministar za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata Salko Bukvarević danas je, u sjedištu Vlade FBiH u Sarajevu, održao sastanak s kantonalnim ministrima i direktorima uprava za boračka pitanja, te predstavnicima Parlamenta FBiH, Federalnog ministarstva rada i socijalne politike i boračkih udruženja/udruga.

            Na sastanku, koji je nastavak dobre suradnje, su predstavljene realizovane aktivnosti resornog ministarstva u 2016. godini i prioritetni planovi za ovu godinu, koji su, prema riječima ministra Bukvarevića, urađeni u skladu sa opredjeljenjem Federalne vlade da dostignuti nivo pojedinačnih prava i izdvajanje sredstava iz federalnog budžeta za boračke kategorije neće biti umanjivani. Bukvarević je naglasio da je ovo opredjeljenje, predviđeno i Reformskom agendom, na kojem svi zajednički trebaju ustrajati.

            U prošloj godini je, prema podacima iz decembra 2016. godine, osigurana redovna isplata invalidnina za 48.375 ratnih vojnih invalida, kao i 41.294 porodice šehida i poginulih boraca za što je isplaćeno 290,6 miliona KM. Redovne isplate su osigurane i za 4.987 dobitnika najvećih ratnih priznanja u iznosu od 17,6 miliona KM. Federalni ministar je rekao da je obaveza Ministarstva da i u ovoj godini bude obezbijeđena redovna isplata ovih primanja, u skladu sa odobrenim budžetskim sredstvima.

            Tokom prošle godine uspostavljen je ISVDV sistem za obračun invalidnina i dodatka na ratna priznanja, a kojim će iz ovog ministarstva biti vršen nadzor, kontrola i kontinuirano ažuriranje svih relevantnih podataka potrebnih za obračun boračkih naknada. U ovom sistemu su uvezani podaci za oko 95 hiljada korisnika iz 79 općina, svih kantona i Brčko Distrikta BiH, a po njemu je već u januaru ove godine izvršen obračun sredstava.

- Sada kada imamo sistem, opredijeljeni smo da u ovoj godini realizujemo drugu fazu, a to je uspostava i objava Registra branilaca i korisnika prava iz oblasti branilačko-invalidske zaštite, prvenstveno kroz izmjene i dopune Zakona o pravima branilaca i članova njihovih porodica, čime će biti stvoren pravni okvir za njegovu javnu objavu. Prvi objavljeni karton bit će upravo moj -  istaknuo je federalni ministar.  

            Bukvarević je obrazložio i aktivnosti Ministarstva na izmjenama postojećih i donošenju novih zakonskih rješenja koje uređuju ovu oblast, rad na izmjenama i dopunama zakona u cilju provođenja presuda Ustavnog suda FBiH, kao i inicijativama za utvrđivanje nadležnosti ovog ministarstva u oblasti vojnih evidencija.

            Kada je riječ o Zakonu o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti branilačko-invalidske zaštite, federalni ministar je upoznao prisutne s fazama ovog procesa u prošloj godini, ali i o toku revizije od njenog početka, te izrazio nadu i obavezu da tokom ove godine prva faza revizije bude privedena kraju.

            Federalno ministarstvo je tokom 2016. godine realizovalo pomoć braniocima kroz devet transfera, od kojih je posebno istaknuta pomoć u zapošljavanju u zadrugama u iznosu od 1.300.000 KM. Posebna pažnja posvećena je pomoći u zapošljavanju djece šehida i poginulih boraca, na čemu će intenzivno biti rađeno i ove godine. Na sastanku je naglašeno da su javni pozivi raspisani za tekuće transfere bili otvoreni za sve boračke kategorije na teritoriju cijele Bosne i Hercegovine, kako bi u njima mogli sudjelovati i povratnici.

            Učesnici sastanka su zajednički izrazili opredijeljenje za kontinuirani dijalog u rješavanju pitanja iz oblasti boračko-invalidske zaštite. Data je i puna podrška prosperitetu i razvoju Bosne i Hercegovine na njenom evropskom putu i ulasku u NATO, kroz realizaciju ciljeva iz Reformske agende. Jedinstven je i zahtjev da nivo dostignutih prava i obim sredstava iz federalnog budžeta za ove katogorija neće biti umanjivani, a da se iz ušteda trebaju rješavati prioritetni problemi.

            Sagovornici su usuglasili i da prioriteti u 2017. godini budu donošenje Zakona o boračkim udruženjima od društvenog značaja, zakonskih okvira za javnu objavu Registra branilaca i korisnika prava iz boračko-invalidske zaštite, Nacrta zakona o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica, te utvrđivanje izmjena i dopuna Zakona o prijevremenom povoljnijem penzionisanju u skladu sa odlukama Ustavnog suda FBiH.

            Danas je usaglašeno i zajedničko djelovanje na realizaciji projekata zapošljavanja djece šehida i poginulih boraca, ratnih vojnih invalida i demobilisanih boraca, te članova njihovih porodica, kao i podrška fondacijama i zakladama koje pružaju pravnu pomoć ovim kategorijama.      

                

    preuzeto od   UREDA ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU

                         VLADE FEDERACIJE BiH

 

SJEDIŠTE
MINISTARSTVA

Adresa: Hamdije Ćemerlića 2
71000,Sarajevo

Tel: +387 33 21 29 32
Tel: +387 33 21 29 33
Fax: +387 33 22 26 79

E-mail:  kabinet@fmbi.gov.ba

TELEFON ZA
INFORMACIJE

BROJ ZA PRIJAVU
LAŽNIH KORISNIKA