21.02.2019.

"Transfer za rješavanje statusnih pitanja branilaca i čl. njihovih por. za 2018."

Spisak demobiliziranih branilaca koji su dobili sredstva po Javnom pozivu za 2018. godinu:

 SJEDIŠTE
MINISTARSTVA

Adresa: Hamdije Ćemerlića 2
71000,Sarajevo

Tel: +387 33 21 29 32
Tel: +387 33 21 29 33
Fax: +387 33 22 26 79

E-mail:  kabinet@fmbi.gov.ba

TELEFON ZA
INFORMACIJE

BROJ ZA PRIJAVU
LAŽNIH KORISNIKA