Revizija

Informacija o reviziji I kvartal 2016

INFORMACIJA O REVIZIJI za I  kvartal      2016 god (005)

Informacija o provođenju revizije za III kvartal 2016. godine

Informacija o provođenju revizije za III kvartal 2016. godine - period 01.07. do 30.09.2016.

Informacija o reviziji za četvrti kvartal 2016 i zbirno

Informacija o reviziji za četvrti kvartal 2016 i 2016 zbirno

Informacija o reviziji za prvi kvartal 2017 godine

Informacija o reviziji za prvi kvartal 2017 godine

Informacija o implementaciji Zakona o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti branilačko - invalidske zaštite za period 01.04. do 30.06.2017.

Informacija o reviziji II kvartal 2017 godine

Informacija o reviziji za treći kvartal 2017 godine

/userfiles/file/INFORMACIJA%20O%20REVIZIJI%20za%20III%20kvartal%202017.docx

Informacija o reviziji IV kvartal 2017 godine

Informacija o reviziji IV kvartal 2017 godine 

Informacija o reviziji I kvartal 2018 godine

Informacija o reviziji I kvartal 2018 godine

Informacija o reviziji II kvartal 2018 godine

Informacija o reviziji II kvartal 2018 godine

Informacija o reviziji III kvartal 2018

Informacija o reviziji III kvartal 2018.pdf

Informacija o reviziji IV kvartal 2018

Informacija o reviziji IV kvartal 2018.pdf

Informacija o reviziji I kvartal 2019

Informacija o reviziji I kvartal 2019.pdf

Informacija o reviziji II kvartal 2019

Informacija o reviziji II kvartal 2019.pdf

SJEDIŠTE
MINISTARSTVA

Adresa: Hamdije Ćemerlića 2
71000,Sarajevo

Tel: +387 33 21 29 32
Tel: +387 33 21 29 33
Fax: +387 33 22 26 79

E-mail:  kabinet@fmbi.gov.ba

TELEFON ZA
INFORMACIJE

BROJ ZA PRIJAVU
LAŽNIH KORISNIKA