Značajni datumi

DATUMI OBILJEŽAVANJA ZNAČAJNIH DOGAĐAJA I LIČNOSTI

ODBRAMBENO-OSLOBODILAČKOG RATA 

(1992.-1995.)

Unsko-Sanski kanton

Datumi obilježavanja značajnih događaja i ličnosti na području Unsko-sanskog kantona:

Posavski kanton

Datumi obilježavanja značajnih događaja i ličnosti na području Posavskog kantona:

 • 08.10. Godišnjica 4. GMTBR VF
 • 25.11. Godišnjica IV Zadruga
 • 19.10. Godišnjica Ratne bolnice
 • 15.05. Godišnjica 106. Brigade HVO
 • 19.07. bitka na Galićima
 • 23.10. dan općine Orašje (oslobađanje sela Vidovica)
 • 08.02. dan općine Odžak (ulazak 102. Brigade HVO u Odžak)
 • 17.04. Godišnjica 102. brigade HVO
 • 17.04. Godišnjica 104. brigade HVO
 • 19.08. Dan oslobođenja Lijeskovca
Tuzlanski kanton

Datumi obilježavanja značajnih događaja i ličnosti na području Tuzlanskog kantona:

 • 02.02. Dan formiranja Prve muslimanske podrinjske brdske brigade
 • 10.05. Dan pogibije heroja odbrambeno-oslobodilačkog rata Mehdina Hodžića
 • 25.10. Dan pogibije heroja odbrambeno-oslobodilačkog rata Nesiba Malkića
 • 30.10. Dan pogibije heroja odbrambeno-oslobodilačkog rata Hajrudina Mešića
 • 22.05. Dan policije TK
 • 12.06. Tradicionalni susret Dobitnika najviši ratnih priznanja i odlikovanja
 • 11.07. Dan Srebrenice
 • 29.09. Dan formiranja 2. Korpusa ARBiH/V FBiH
Zeničko-dobojski kanton

Datumi obilježavanja značajnih događaja na području Zeničko-dobojskog kantona:

Bosansko-podrinjski kanton

Datumi obilježavanja značajnih događaja na području Bosansko-podrinjskog kantona:

 • 04.05.-11.05.Dani otpora
 • 15.06.-22.06."Grebak-put života"
 • 18.09. Dan Bosansko-podrinjskog kantona, Goražde
Srednjobosanski kanton

Srednjobosanski kanton

Hercegovačko-Neretvanski kanton

Hercegovačko-Neretvanski kanton

Zapadnohercegovački kanton

Zapadnohercegovački kanton

Kanton Sarajevo

Datumi obilježavanja značajnih događaja i ličnosti na području Kantona Sarajevo:

 • 29.02/ 01.03.92. Referendum za nezavisnost i suverenost Bosne i Hercegovine
 • 01.03.1992. Dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine
 • 05.04.1992. Napad na Centar za obrazovanje kadrova unutrašnjih poslova RSUP-a BIH i spašavanje učenika centra/ Formiranje Odreda specijalne policije „Bosna“
 • 05.04.1992.Manifestacija građana protiv rata (pogibija Suade Dilberović i Olge Sučić)
 • 06.04.1992. Prvi napad na Sarajevo
 • 06.04.1992. Dan sjećanja na poginule pripadnike MUP-a
 • 06.04.1992. Međunarodno priznanje nezavisnosti i suverenosti Bosne i Hercegovine 
 • 08.04.1992. Dan TO R BiH
 • 15.04.1992. Dan Armije R BiH
 • 18.04.1992. Akcija „PRETIS“ / Pogibija Safeta (Nezir) Hadžića i drugih učesnika akcije
 • 22.04.1992. Odbrana Ilidže
 • 02/03.05.1992. Bitka za odbranu predsjedništva i institucija R BiH
 • 02.05.1992. Granatiranje glavne pošte u Sarajevu
 • 11.05.1992. Stradanje  građana Hadžića u ulici 12. Hercegovačke brigade
 • 14.05.1992. Stradanje građana Kasindolske ulice Općina Ilidža
 • 15.05.1992. Pogibija Šakić ( Fehim ) Envera –Ene
 • 16.05.1992. Pofalićka bitka/ Stradanje  porodice Bibić
 • 18.05.1992. Dan formiranja brigade SJB Stari Grad
 • 20.05.1992. Stradanje mještana zaseoka Musići
 • 21.05.1992. Granatiranje olimpijske dvorane Zetra
 • 22.05.1992. Prijem Bosne i Hercegovine u UN
 • 25.05.1992. Stradanje mještana sela Krše
 • 26.05.1992. Granatiranje porodilišta u Sarajevu
 • 27.05.1992. Stradanje građana u redu za hljeb u ulici Ferhadija
 • 29.05.1992. Granatiranje Orjentalnog instituta u Sarajevu
 • 31.05.1992. Stradanje građana Općine Trnovo
 • 05.06.1992. Stradanje građana Općine Ilijaš (Lješevo, Bioča, Luka i Kadarići)
 • 08.06.1992. Oslobađanje platoa Žući
 • 08.06.1992. Pogibija Vinka ( Marko ) Šamarlića
 • 08.06.1992. Pogibija Muhidina-Dine ( Nusret ) Magode
 • 09.06.1992. Stradanje djece u igri na Sedreniku
 • 14.06.1992. Stradanje mještana naselja Ahatovići
 • 16.06.1992. Stradanje mještana naselja Svrake
 • 16.06.1992. Pogibija Mehanić ( Abid ) Keme
 • 17.06.1992. Deblokada Dobrinje
 • 30.06.1992. Otvaranje aerodroma Sarajevo za humanitarne letove
 • 03.07.1992. Stradanje mještana Kobilje Glave
 • 04.07.1992. Stradanje mještana Tihovića
 • 08.07.1992. Stradanje porodice Ristović
 • 12.07.1992. Stradanje djece u parku u Hrasnici
 • 30.07.1992. Pogibija Domuz ( Stojko ) Čedomira
 • 30.07.1992. Bitka za Trnovo
 • 31.07.1992. Bitka za Poljine
 • 05.08.1992. Granatiranje NIŠRO „Oslobođenje“
 • 05.08.1992. Odbrana Starog Grada iz pravca Trebević-Bistrički potok
 • 07.08.1992. Stradanje građana na Trgu heroja u ulici Džamijska
 • 22.08.1992. Pogibija Ramiza ( Alija ) Salčina
 • 23.08.1992. Stradanje građana Baščaršije u redu za vodu u ulici Halaći
 • 26.08.1992. Granatiranje Vijećnice
 • 30.08.1992. Stradanje građana na pijaci Alipašino polje
 • 01.09.1992. Formiranje 1. korpusa Armije R BiH
 • 06.09.1992. Prva ratna pozorišna predstava
 • 14.09.1992. Borbe za odbranu Otesa, Dogloda, Azića, Stupa i Bara
 • 20.09.1992. Stradanje građana na Trgu ZAVNOBIH
 • 20.09.1992. Odbrana Orlića tt. 876 / Pogibija Odžaković ( Mujo ) Fadile-Žute
 • 28.09.1992. Stradanje građana na dženazi u Boljakovom potoku
 • 07.10.1992. Oslobađanje platoa na Čemerskoj planini
 • 08.10.1992. Pogibija Porobić ( Ibrahim ) Mehe
 • 08.12.1992. Pogibija Šikalo ( Jusuf ) Smaila
 • 11.12.1992. Oslobađanje Žuči kota-850
 • 15.12.1992. Artiljerijski napad na Klinički centar Koševo
 • 08.01.1993. Ubistvo podpredsjednika vlade R BiH Hakije Turajlića
 • 15.01.1993. Stradanje građana kod pivare u redu za vodu
 • 21.03.1993. Odbrana Donjeg Kotorca
 • 18.04.1993.Odbrana Košćana
 • 26.04.1993. Pogibija tri brata iz porodice Halać na Nabožiću – Kamenička stijena
 • 28.05.1993. Stradanje porodice Ramić
 • 30.05.1993. Ofanzivna dejstva na padinama Trebevića
 • 01.06.1993. Stradanje građana naselja Dobrinja (bajramski turnir )
 • 12.06.1993. Stradanje građana za vrijeme klanjanja dženaze na mezarju Budakovići
 • 12.06.1993. Oslobađanje Mijatovića kose/ Pogibija Safeta (Zaim) Isovića
 • 17.06.1993. Pogibija Safeta (Salko)  Zajke
 • 20.06.1993. Odbrana šireg područja Blinja
 • 26.06.1993. Pogibija djece u ulici Bakarevića
 • 12.07.1993. Stradanje građana u redu za vodu u ulici Hakije Turajlića
 • 15.07.1993. Odbrana Proskoka
 • 17.07.1993. Stradanje mještana naselja Tarčin
 • 21.07.1993. Stradanje građana naselja Dobrinja,  ulica Vahide Maglajlić
 • 27.07.1993. Odbrana Žući / Pogibija Envera (Zahid) Šehovića i braće Panjeta / Pogibija 18 pripadnika specijalne jedinice MUP-a
 • 28.07.1993. Pogibija Bogunić ( Halil ) Emira-Čarlija
 • 31.07.1993. Puštanje u funkciju tunela „DB“ ispod aerodromske piste
 • Prvi petak u avgustu Igman 1992.-1995.
 • 26.10.1993. Pogibija  pripadnika vojne policije Ar BiH  i MUP-a R BiH
 • 09.11.1993. Stradanje učenika i učiteljice za vrijeme nastave OŠ„Fatima Gunić“, Trg ZAVNOBIH-a
 • 10.11.1993. Stradanje građana u ulicama Ilije Engela i Trg žrtava fašizma (Otoka)
 • 22.11.1993.Pogibija djece u igri na  Skenderiji
 • 29.11.1993. Stradanje građana u ulici Hamdije Kreševljakovića
 • 06.12.1993. Stradanje građana u ulici Alipašina (pijaca Zetra)
 • 14.12.1993. Stradanje građana u ulici Gimnazijska
 • 24.12.1993. Pogibija Pavlović (Dragan) Igora
 • 27.12.1993. Odbrana Sjeničke kose i Orahovog brijega
 • 03.01.1994. Stradanje građana u stambenom objektu u ulici Musala
 • 22.01.1994. Stradanje djece na sankanju,  Alipašino polje
 • 04.02.1994. Stradanje građana na Dobrinji u ulici Oslobodilaca Sarajeva
 • 05.02.1994.  Stradanje građana na pijaci Markale
 • Dan sjećanja na sve stradale građane grada Sarajeva u periodu opsade 1992.-1995.godine
 • 06.10.1994. Diverzantska akcija u reonu Čakle-Proskok
 • 11.10.1994. Odbrana Čemerske planine/ Pogibija Hašima Spahića
 • 29.10.1994. Operacija oslobađanja Hojte, Javorka, Šiljka i Kočerina
 • 05.11.1994. Oslobađanje južnih padina Čemerske planine - Pobjeda 94.
 • 01.05.1995. Stradanje mještana naselja Beganovi-Pazarić
 • 07.05.1995. Stradanje građana kod ulaza u ratni tunel „ Butmir “
 • 09.05.1995. Dan „ Zlatnih ljiljana “ / Dan „ Dobitnika najviših ratnih priznanja“
 • 01.06.1995. Stradanje građana u ulici Aerodromska
 • 16.06.1995. Operacije deblokade Sarajeva(operacija Koverat,operacija Jug i operacija T)
 • 18.06.1995. Stradanje građana na Dobrinji - OŠ „ Skender Kulenović “ Dobrinja
 • 19.08.1995. Dan pogibije stranih državljana  u misijama u Bosni i Hercegovini
 • 28.08.1995. Stradanje građana kod tržnice Markale
 • 09.10.1995. Oslobađanje Treskavice/ Pogibija Zaima Imamovića
 • 11.10.1995. Pogibija Tufo Atifa, Agić Amira i drugih pripadnika MUP-a na Treskavici
 • Drugi dan ramazanskog bajrama- Dan šehida-poginulih boraca Armije R BiH
 • 08.01. Dan poginulih boraca Armije R BiH (pravoslavci)
 • 01.11. Dan poginulih boraca Armije R BiH (katolici)
 • 14.12.1995. Potpisivanje Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini
Kanton 10

Kanton 10

Distrikt Brčko

Datumi obilježavanja značajnih događaja i ličnosti na području Brčko distrikta:

 • 24.04. Dan pada mostova na rijeci Savi
 • 04.05. Dan civilnih žrtava rata u Brčkom
 • 06.05. Dan Ratne bolnice 108-215 VMtrb. ARBiH Brčko
 • 08.05. Dan Zlatnih ljiljana ARBiH
 • 09.05. Dan obilježavanja ¨Put spasa preko planine Majevice¨
 • 11.05. Dan 108. Pješačke HVO brigade Brčko
 • 15.05. Svečana akademija u povodu Dana brigade
 • 16.05. Dan 108-215 VMtrb. ARBiH (centralna svečanost)

 

SJEDIŠTE
MINISTARSTVA

Adresa: Hamdije Ćemerlića 2
71000,Sarajevo

Tel: +387 33 21 29 32
Tel: +387 33 21 29 33
Fax: +387 33 22 26 79

E-mail:  kabinet@fmbi.gov.ba

TELEFON ZA
INFORMACIJE

BROJ ZA PRIJAVU
LAŽNIH KORISNIKA