Odgovori na najčešće postavljena pitanja

  • Kako podnijeti zahtjev za pomoć u liječenju?

Federalno ministarstvo za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata početkom svake kalendarske godine objavljuje Javni poziv za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje prava na dodjelu sredstava za pomoć u liječenju boraca iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine.

Zahtjev za pomoć u liječenju možete preuzeti nakon što Javni poziv bude objavljen na službenoj internet-stranici Ministarstva ili u dnevnim novinama. Ispod Javnog poziva na stranici, nalazi se aplikacioni formular kojeg, osim na web stranici, možete preuzeti i na Protokolu Ministarstva (kancelarija broj 2), Hamdije Čemerlića 2, 71 000 Sarajevo.

Popunjen formular sa potrebnom dokumentacijom možete predati lično, na Protokol Ministarstva ili poslati poštom na adresu: Federalno ministarstvo za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata, Hamdije Čemerlića 2, 71000 Sarajevo.

 

  • Kako podnijeti zahtjev za naknadu troškova dženaze ili sahrane užeg člana porodice?

Federalno ministarstvo za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata početkom svake kalendarske godine objavljuje Javni poziv za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje prava na dodjelu sredstava za sufinansiranje troškova sahrana i dženaza pripadnika braniteljskih populacija iz Budžeta Federacije BiH.

Zahtjev za pomoć u liječenju možete preuzeti nakon što Javni poziv bude objavljen na službenoj internet-stranici Ministarstva ili u dnevnim novinama. Ispod Javnog poziva na stranici, nalazi se aplikacioni formular koji možete preuzeti i ovdje, ali i na Protokulu Ministarstva (kancelarija broj 2), Hamdije Čemerlića 2, 71 000 Sarajevo.

Popunjen formular sa potrebnom dokumentacijom možete predati lično, na Protokol Ministarstva ili poslati poštom na adresu: Federalno ministarstvo za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata, Hamdije Čemerlića 2, 71000 Sarajevo.

 

  • Na koji način mogu podnijeti zahtjev za izdavanje Uvjerenja o neučešću u Armiji RBiH i HVO-e u periodu od 1992. do 1995. godine?

Zahtjev za izdavanje Uvjerenja o neučešću u Armiji RBiH i HVO-e u periodu od 1992. do 1995. godine možete podnijeti Vi lično ili osoba koju ovlastite na Protokol Ministarstva u ulici Hamdije Kreševljakovića br. 98a, 71 000 Sarajevo (preko puta turbeta „Sedam braće“) ili poslati poštom na adresu: Federalno ministarstvo za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata, Hamdije Kreševljakovića 98 a, 71 000 Sarajevo.

Zahtjev mora sadržavati tačne podatke o Vama: Ime, ime oca, prezime, datum i mjesto rođenja, JMBG, trenutno mjesto prebivališta, prebivalište u periodu 1992.-1995., te svrhu izdavanja Uvjerenja.

Na zahtjevu naglasite ukoliko želite da Vam Uvjerenje bude poslano poštom na adresu (naznačite adresu) ili ako će u Vaše ime uvjerenje preuzeti druga osoba (navedite njeno ime i prezime i broj lične karte).

 

  • Potrebna mi je pomoć u rješavanju stambenog pitanja!?

Rješavanje pitanja stambenog zbrinjavanja je u nadležnosti kantonalnih ministarstava za pitanja boraca, pa se u ovakvim slučajevima možete obratiti Ministarstvu za pitanja boraca kantona kojem pripadate.

Osim kantonalnih ministarstava, pomoć u stambenom zbrinjavanju pruža i Fondacija za pružanje pomoći u rješavanju stambenih pitanja pripadnika boračkih populacija.

SJEDIŠTE
MINISTARSTVA

Adresa: Hamdije Ćemerlića 2
71000,Sarajevo

Tel: +387 33 21 29 32
Tel: +387 33 21 29 33
Fax: +387 33 22 26 79

E-mail:  kabinet@fmbi.gov.ba

TELEFON ZA
INFORMACIJE

BROJ ZA PRIJAVU
LAŽNIH KORISNIKA