Obavijesti

RADNO VRIJEME PISARNICE MINISTARSTVA ZA RAD SA STRANKAMA

Radno vrijeme Pisarnice za rad sa strankama je svaki radni dan, od ponedjeljka do petka, u periodu od 09:00 do 12:00 sati.

SJEDIŠTE
MINISTARSTVA

Adresa: Hamdije Ćemerlića 2
71000,Sarajevo

Tel: +387 33 21 29 32
Tel: +387 33 21 29 33
Fax: +387 33 22 26 79

E-mail:  kabinet@fmbi.gov.ba

TELEFON ZA
INFORMACIJE

BROJ ZA PRIJAVU
LAŽNIH KORISNIKA