Fondacija za pravnu pomoć

FONDACIJA ZA PRUŽANJE PRAVNE POMOĆI PRIPADNICIMA BRANILAČKE POPULACIJE

Adresa: Ismeta Mujezinovića 40.

Tel./fax: +387 33 20 51 73

E-mail: fondacija.ppppbp@gmail.com

Više informacija o radu Fondacije možete dobiti na sljedećem linku: http://www.branilackafondacija.org/

SJEDIŠTE
MINISTARSTVA

Adresa: Hamdije Ćemerlića 2
71000,Sarajevo

Tel: +387 33 21 29 32
Tel: +387 33 21 29 33
Fax: +387 33 22 26 79

E-mail:  kabinet@fmbi.gov.ba

TELEFON ZA
INFORMACIJE

BROJ ZA PRIJAVU
LAŽNIH KORISNIKA