Sektor za upravno rješavanje, praćenje rada ljekarskih komisija i pomoć u liječenju

Sektor čine:

1) Odsjek za upravno rješavanje

2) Grupa za praćenje rada ljekarskih komisija i pomoć u liječenju

  • U Sektoru za upravno rješavanje rješavanje, praćenje rada ljekarskih komisija i pomoć u liječenju vrše se: poslovi upravnog rješavanja u prvostepenom, drugostepenom i postupku zakonske revizije, poslovi u vezi sa ostvarivanjem prava i zaštitom vojnih invalida i članova porodica umrlih vojnih invalida, članova porodica poginulih, umrlih i nestalih boraca i demobilisanih boraca iz reda pripadnika Oružanih snaga Federacije Bosne i Hercegovine, kao i vojnih invalida, boraca i članova njihovih porodica učesnika NOR-a 1941. do 1945. godine, vrši upravni nadzor nad zakonitošću rješenja kojima se rješava u upravnim stvarima po federalnim zakonima iz oblasti boračko-invalidske zaštite za koje je Sektor nadležan, poslovi sačinjavanja odgovora na tužbe u pokrenutim upravnim sporovima protiv upravnih akata iz djelokruga Odsjeka za upravno rješavanje, podnošenje zahtjeva/prijedloga i odgovora u vezi vanrednog preispitavanja sudskih presuda donesenih u upravnim sporovima pokrenutim protiv upravnih akata iz djelokruga Odsjeka za upravno rješavanje, poslovi saradnje sa ljekarskim komisijama Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja u postupku ocjene invalidnosti, poslovi u vezi ostvarivanja prava na pomoć u liječenju, priprema informacija, analiza i izvještaja iz djelokruga rada Sektora, učestvovanje u pripremi propisa iz oblasti boračko-invalidske zaštite i drugi poslovi i zadaci iz djelokruga rada Sektora.

Pomoćnik ministra: Aida Stambolić-Grošo, dipl.pravnica 
                                                                    Telefon: +387 33 207 125


Poslovi iz nadležnosti Sektora za upravno rješavanje vrše se u okviru Odsjeka za upravno rješavanje i Grupe za saradnju sa ljekarskim komisijama i pomoć u liječenju.

U Odsjeku za upravno rješavanje vrše se poslovi upravnog rješavanja u prvostepenom i drugostepenom upravnom postupku, poslovi zakonske revizije, poslovi upravnog nadzora i drugi poslovi iz nadležnosti Sektora. 

U Grupi za praćenje rada ljekarskih komisija i pomoć u liječenju obavljaju se slijedeći poslovi: poslovi saradnje i pružanja potrebne pomoći prema nadležnim ljekarskim komisijama i ljekarskim komisijama Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja u postupku ocjene invalidnosti, ostvarivanje saradnje sa kantonalnim organima, općinskim službama i drugim organima uprave nadležnim za boračkoinvalidsku zaštitu, poslovi ostvarivanja prava na pomoć u liječenju, vođenje propisane evidencije o radu ljekarskih komisija i pomoćni poslovi u postupcima dodjele automobila ratnim vojnim invalidima 100% I grupe i drugi poslovi iz djelokruga rada Grupe. 

Šefica Odsjeka za upravno rješavanje: Ljubinka Selaković, dipl.pravnica
                                                              Telefon: +387 33 207 125 

                                            

Grupa za saradnju sa ljekarskim komisijama i pomoć u liječenju ostvaruje saradnju sa nadležnim ljekarskim komisijama i pruža im potrebnu pomoć, ostvaruje saradnju sa kantonalnim organima, općinskim službama i drugim organima uprave nadležnim za boračko-invalidsku zaštitu, pomoć u liječenju, vodi propisane evidencije o radu ljekarskih komisija i vrši i druge poslove iz djelokruga rada Grupe.

 

SJEDIŠTE
MINISTARSTVA

Adresa: Hamdije Ćemerlića 2
71000,Sarajevo

Tel: +387 33 21 29 32
Tel: +387 33 21 29 33
Fax: +387 33 22 26 79

E-mail:  kabinet@fmbi.gov.ba

TELEFON ZA
INFORMACIJE

BROJ ZA PRIJAVU
LAŽNIH KORISNIKA