Sektor za pitanja evidencija iz oblasti vojne obaveze

  • Sektor za pitanja evidencija iz oblasti vojne obaveze vrši poslove vođenja evidencija o činjenicama iz oblasti izvršenja obaveza građana u oblasti odbrane, vodi evidenciju građana koji su u odbrambenooslobodilačkom ratu u Bosni i Hercegovini bili angažirani u jedinicama oružanih snaga, odnosno u jedinicama Armije Republike Bosne i Hercegovine, Hrvatskog vijeća obrane, MUP-a RBiH, MUP-a HZHB, namjenska proizvodnja, vrši poslove evidencije o osobama koje su tokom izvršavanja vojne obaveze povrijeđeni, ranjeni, poginuli, oboljeli, zarobljeni ili umrli, vodi evidenciju o okolnostima i posljedicama stradavanja tokom odbrambeno-oslobodilačkog rata, vodi evidenciju o znanjima i vještinama stečenim tokom vršenja vojnih dužnosti, dodijeljenim vojnim odlikovanjima i priznanjima, vojnim činovima i formacijskim vojnim dužnostima, vodi evidenciju o materijalno-tehničkim sredstvima mobiliziranim za potrebe odbrambeno-oslobodilačkog rata u Bosni i Hercegovini, za potrebe pravosudnih organa pruža informacije o statusnim i drugim pitanjima pripadnika oružanih formacija tokom 1991.-1996.godine, daje mišljenja na propise kojima se reguliraju poslovi evidencije iz oblasti vojne obaveze, priprema informacije iz oblasti vojne obaveze za diplomatsko-konzularna predstavništva u svrhu reguliranja putovanja u zemlje sa viznim režimom i reguliranje državljanstva, rješava u postupku dokazivanja učešća u odbrambenooslobodilačkom ratu u formacijama ARBiH i HVO i MUP-a RBiH, MUP-a HZHB, namjenska proizvodnja, upravlja evidencijom, vodi upravni postupak u predmetima iz oblasti vojne obveze i izrađuje nacrte rješenja, priprema odgovore na tužbe u sporovima iz oblasti vojne obveze, vrši poslove rješavanja upravnih stvari po presudama donesenim u sporovima protiv prijašnjeg Federalnog ministarstva obrane, a odnose se na statusna pitanja pripadnika ARBiH, HVO, odnosno prijašnje Vojske FBIH, prikuplja podatke relevantne za izvršenje obaveza iz Ugovora o saradnji Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine na području ostvarivanja prava stradalnika rata u Bosni i Hercegovini koji su bili pripadnici HVO, po službenoj dužnosti iz arhiva ARBiH i HVO pribavlja podatke o činjenicama o kojima vodi službenu evidenciju, pruža pravnu pomoć građanima u ostvarivanju prava koja se izvode iz regulisane vojne obaveze, obavlja poslove prijave i odjave osiguranja pripadnika prijašnje Vojske Federacije i Federalnog ministarstva odbrane kod nositelja osiguranja, prikuplja podatke relevantne za izradu M4 obrasca i evidentiranje podataka iz M4 obrasca kod nositelja osiguranja, vrši kompletiranje dokumentacije o izvršenim obavezama iz penzijskog i invalidskog osiguranja pripadnika prijašnje Vojske Federacije BiH i Federalnog ministarstva odbrane kod nositelja osiguranja. 

Pomoćnik ministra za pitanja evidencija iz oblasti vojne obaveze:

Martin Frančešević
Telefon: +387 33 212 440

Armin Čengić  - ISVDV sistem 

Dženan Rožajac - ISVDV sistem telefon: 033 212 343 

 

Odsjek za pitanja evidencija iz oblasti vojne obaveze Kantona Sarajevo

SJEDIŠTE ODSJEKA:


Adresa: Hamdije Kreševljakovića 96
              71000 Sarajevo
Telefon: 033 445 290
              033 663 842


Grupa za pitanja evidencija iz oblasti vojne obaveze Sarajevo- Centar

Adresa: Čemaluša br.6/2
             
71 000 Sarajevo
Telefon: 033 218 595


Grupa za pitanja evidencija iz oblasti vojne obaveze Novi Grad 

Adresa: Bulevar Meše Selimovića br. 97/3
             71 000 Sarajevo
Telefon: 033 663 670
            033 546 802


Grupa za pitanja evidencija iz oblasti vojne obaveze Novo Sarajevo

Adresa: Zmaja od Bosne br. 55/1
            71 000 SArajevo
Telefon: 033 647 249


Grupa za pitanja evidencija iz oblasti vojne obaveze Stari Grad

Adresa: Zelenih beretki br. 4/1
             71 000 Sarajevo
Telefon: 033 213 171


Grupa za pitanja evidencija iz oblasti vojne obaveze Hadžići

Adresa: Hadžali br. 127/1
             71240 Hadžići
Telefon: 033 421 401


Grupa za pitanja evidencija iz oblasti vojne obaveze Ilidža

Adresa: Rustempašina br. 52
             71210 Ilidža
Telefon: 033 623 762


Grupa za pitanja evidencija iz oblasti vojne obaveze Ilijaš

Adresa: Ivana Franje Jukića br. 2
            71380 Ilijaš
Telefon: 033 400 005


Grupa za pitanja evidencija iz oblasti vojne obaveze Vogošća

Adresa: Jošanička br. 80/1
             71320 Vogošća
Telefon: 033 432 662


Samostalni izvršitelj Trnovo

Adresa: Trnovo b.b.
             71220 Trnovo
Telefon: 033 432 182


  

Odsjek za pitanja evidencija iz oblasti vojne obaveze Zeničko-dobojskog kantona

SJEDIŠTE ODSJEKA:


Adresa: Trg BiH br. 6/5
               72000 Zenica
Telefon: 032 242 550
               
 032 443 220


Grupa za pitanja evidencija iz oblasti vojne obaveze Breza

Adresa: Bogumilska br.1
               71370 Breza
Telefon: 032 783 535


Grupa za pitanja evidencija iz oblasti vojne obaveze Kakanj

Adresa: Rudarska b.b.
               72240 Kakanj
Telefon: 032 556 299


Grupa za pitanja evidencija iz oblasti vojne obaveze Maglaj

Adresa: Viteška b.b.
               74250 Maglaj
Telefon: 032 603 627


Grupa za pitanja evidencija iz oblasti vojne obaveze Olovo

Adresa: Krivajska b.b.
               71340 Olovo
Telefon: 032 826 136


Grupa za pitanja evidencija iz oblasti vojne obaveze Tešanj

Adresa: Osmana Pobrića b.b.
               74260 Tešanj
Telefon: 032 650 045


Grupa za pitanja evidencija iz oblasti vojne obaveze Vareš

Adresa: Zvijezda br. 34
               71 330 Vareš
Telefon: 032 843 107


Grupa za pitanja evidencija iz oblasti vojne obaveze Visoko

Adresa: Alije Izetbegovića br.12-a
               71 300 Visoko
Telefon: 032 738 366


Grupa za pitanja evidencija iz oblasti vojne obaveze Zavidovići

Adresa: Safvet bega Bašagića b.b.
               72220 Zavidovići
Telefon: 032 878 324


Grupa za pitanja evidencija iz oblasti vojne obaveze Zenica

Adresa: Trg Bih 6/1
               72 000 Zenica
Telefon: 032 245 890


Samostalni izvršitelj Usora

Adresa: Srednja Omanjska b.b.
               74230 Usora
Telefon: 032 899 344


Grupa za pitanja evidencija iz oblasti vojne obaveze Žepče

Adresa: Zagrebačka b.b.
               72230 Žepče
Telefon:  032 880 231


Samostalni izvršitelj Doboj Jug

Adresa: Trg 21. Mart b.b.
               74203 Doboj Jug
Telefon: 032 691 052

Odsjek za pitanja evidencija iz oblasti vojne obaveze Tuzlanskog kantona

SJEDIŠTE ODSJEKA:


Adresa: Rose Hadživuković b.b.
               75 000 
Tuzla
Telefon: 035 247 000


Grupa za pitanja evidencija iz oblasti vojne obaveze Banovići

Adresa: Branilaca Banovića br. 31
               75 290 Banovići
Telefon: 035 875 985


Grupa za pitanja evidencija iz oblasti vojne obaveze Gračanica

Adresa: 22. Divizije br. 8 a
               75 320 Gračanica
Telefon: 035 703 914


Grupa za pitanja evidencija iz oblasti vojne obaveze Gradačac

Adresa: Huseina Gradaščevića b.b.
               76250 Gradačac
Telefon: 035 817 832


Grupa za pitanja evidencija iz oblasti vojne obaveze Kalesija

Adresa: Patriotske lige b.b.
               75260 Kalesija
Telefon: 035 631 059


Grupa za pitanja evidencija iz oblasti vojne obaveze Kladanj

Adresa: Patriotske lige b.b.
               75280 Kladanj
Telefon: 035 621 559


Grupa za pitanja evidencija iz oblasti vojne obaveze Lukavac

Adresa: Đure Salaja br. 1
               75300 Lukavac
Telefon: 035 554 836


Grupa za pitanja evidencija iz oblasti vojne obaveze Srebrenik

Adresa: Teritorijalne odbrane 92
                75350 Srebrenik
Telefon: 035 645 689


Grupa za pitanja evidencija iz oblasti vojne obaveze Teočak

Adresa: Centar b.b.
               75414 Teočak
Telefon: 035 756 018


Grupa za pitanja evidencija iz oblasti vojne obaveze Tuzla

Adresa: Rose Hadživuković b.b.
               75000 Tuzla
Telefon: 035 252 030


Grupa za pitanja evidencija iz oblasti vojne obaveze Živinice

Adresa: Druga ulica br. 138
               75270 Živinice
Telefon: 035 775 044
                
035 774 918


Grupa za pitanja evidencija iz oblasti vojne obaveze Sapna

Adresa: 206. Viteške brdske brigade b.b.
               75411 Sapna
Telefon: 035 597 115


Samostalni izvršitelj Čelić

Adresa: Alije Izetbegovića br. 60-2
               75246 Čelić
Telefon: 035 660 458


 

Odsjek za pitanja evidencija iz oblasti vojne obaveze Unsko-sanskog kantona

SJEDIŠTE ODSJEKA:


Adresa:  501. Slavne brigade b.b.
             77 000 Bihać
Telefon: 037 227 772
            037 227 771


Grupa za pitanja evidencija iz oblasti vojne obaveze Bihać

Adresa: Miroslava Krleže br. 3
            77 000 Bihać
Telefon: 037 223 632


Grupa za pitanja evidencija iz oblasti vojne obaveze Bosanska Krupa

Adresa: Trg Avde Ćuka b.b.
            77240 Bosanska Krupa
Telefon: 037 471 080


Grupa za pitanja evidencija iz oblasti vojne obaveze Bužim

Adresa: 505. Viteške bužimske brigade b.b.
            77245 Bužim
Telefon: 037 410 071


Grupa za pitanja evidencija iz oblasti vojne obaveze Cazin

Adresa: Trg branilaca br. 1
            77220 Cazin
Telefon: 037 514 029


Grupa za pitanja evidencija iz oblasti vojne obaveze Ključ

Adresa: Branilaca br. 78
            79280 Ključ
Telefon: 037 661 081


Grupa za pitanja evidencija iz oblasti vojne obaveze Sanski Most

Adresa: Musa Ćazima Ćatića br. 22
            79260 Sanski Most
Telefon: 037 686 163


Grupa za pitanja evidencija iz oblasti vojne obaveze Velika Kladuša

Adresa: 505. Bužimsske brigade b.b.
            77230 Velika Kladuša
Telefon: 037 772 948


Samostalnbi izvršitelj Bosanski Petrovac

Adresa: Bosanska b.b.
            77250 Bosanski Petrovac
Telefon: 037 881 074

Odsjek za pitanja evidencija iz oblasti vojne obaveze Hercegovačko-neretvanskog kantona

SJEDIŠTE ODSJEKA:


Adrese: Konak br. 2 (objekat br. 2), Kralja Zvonimira br. 19
            88000 Mostar
Telefon: 036 551 056
            036 551 055
            036 313 820


Grupa za pitanja evidencija iz oblasti vojne obaveze Čapljina

Adrese: Konak br. 2 (objekat br.5), Gojka Šuška b.b.
            88300 Čapljina
Telefon: 036 551 003
             036 313 822 
             036 806 137


Grupa za pitanja evidencija iz oblasti vojne obaveze Jablanica

Adresa: Naselje Doljanka br. 5
            88420 Jablanica
Telefon: 036 752 653


Grupa za pitanja evidencija iz oblasti vojne obaveze Konjic

Adresa: Musala b.b., Kralja Zvonimira br.19 
            88400 Konjic
Telefon: 036 726 161
            036 313 822


Grupa za pitanja evidencija iz oblasti vojne obaveze Mostar

Adresa: Konak br. 2 (objekat br. 2), Kralja Zvonimira br. 19
            88000 Mostar
Telefon: 036 552 886
                036 313 822


Grupa za pitanja evidencija iz oblasti vojne obaveze Prozor-Rama

Adresa: Kralja Tomislava b.b.
            88440 Prozor-Rama
Telefon: 036 770 068


Grupa za pitanja evidencija iz oblasti vojne obaveze Stolac

Adresa: Hrvatskih branitelja b.b.
            88360 Stolac
Telefon: 036 853 050


Grupa za pitanja evidencija iz oblasti vojne obaveze Čitluk

Adresa: Duhanska b.b.
            88260 Čitluk
Telefon: 036 642 261


Grupa za pitanja evidencija iz oblasti vojne obaveze Neum

Adresa: Kralja Tomislava br. 19
            88390 Neum
Telefon: 036 880 197

Odsjek za pitanja evidencija iz oblasti vojne obaveze Srednjobosanskog kantona

SJEDIŠTE ODSJEKA:


Adresa: Stanična b.b.
            72270 Travnik
Telefon: 030 518 265
            030 518 248


Grupa za pitanja evidencija iz oblasti vojne obaveze Bugojno

Adresa: 307. Motorizovane brdske brigade b.b.
            70230 Bugojno
Telefon: 030 252 212
            030 254 294


Grupa za pitanja evidencija iz oblasti vojne obaveze Busovača

Adresa: 16. Kolovoza b.b.
            72260 Busovača
Telefon: 030 732 144


Grupa za pitanja evidencija iz oblasti vojne obaveze Donji Vakuf

Adresa: 14. Septembra b.b.
            70220 Donji Vakuf
Telefon: 030 205 059


Grupa za pitanja evidencija iz oblasti vojne obaveze Fojnica

Adresa: Mehmeda Spahe br. 24
            71270 Fojnica
Telefon: 030 837 238
            030 802 538?


Grupa za pitanja evidencija iz oblasti vojne obaveze Gornji Vakuf-Uskoplje

Adresa: 305. Brdske brigade b.b. (Gornji Vakuf), Fra Anđela Zvizdovića b.b.(Uskoplje)
            70240 Gornji Vakuf-Uskoplje
Telefon: 030 265 719 (G.Vakuf)
            030 494 159 (Uskoplje)


Grupa za pitanja evidencija iz oblasti vojne obaveze Jajce

Adresa: Nikole Šopa b.b.
            70101 Jajce
Telefon: 030 658 281
            030 658 024


Grupa za pitanja evidencija iz oblasti vojne obaveze Kiseljak

Adresa: Josipa bana Jelačića b.b.
            71250 Kiseljak
Telefon: 030 879 047


Grupa za pitanja evidencija iz oblasti vojne obaveze Novi Travnik

Adresa: Kralja Tvrtka b.b.
            72290 Novi Travnik
Telefon: 030 791 033
            030 793 711


Grupa za pitanja evidencija iz oblasti vojne obaveze Travnik

Adresa: Aleja konzula b.b.
            72270 Travnik

Telefon: 030 511 372
            030 511 305


Grupa za pitanja evidencija iz oblasti vojne obaveze Vitez

Adresa: Stjepana Radića br. 1
             72250 Vitez
Telefon: 030 521 005
            030 710 322


Samostalni izvršitelj Kreševo

Adresa: Fra Grge Martića 133
            71260 Kreševo
Telefon: 030 806 668

Odsjek za pitanja evidencija iz oblasti vojne obaveze Bosansko-podrinjskog kantona

SJEDIŠTE ODSJEKA:


Adresa: Višegradska br. 2 a
             73000 Goražde
Telefon: 038 226 599


Grupa za pitanja evidencija iz oblasti vojne obaveze Goražde

Adresa: Maršala Tita br. 2a
            73000 Goražde
Telefon: 038 221 348


Samostalni izvršitelj Ustikolina

Adresa: Ustikolina b.b.
            73250 Ustikolina
Telefon: 038 518 028


Samostalni izvršitelj Pale- Prača

Adresa: Trg Kemala-Keme Hrve br.1
             73290 Pale-Prača
Telefon: 038 799 272

Odsjek za pitanja evidencija iz oblasti vojne obaveze Posavskog kantona

SJEDIŠTE ODSJEKA:


Adresa: IV ulica b.b.
            76270 Orašje
Telefon: 031 712 324
            031 712 176
            031 713 410


Grupa za pitanja evidencija iz oblasti vojne obaveze Šamac

Adresa: Posavskih branitelja br.48
            76230 Šamac
Telefon: 031 791 067


Grupa za pitanja evidencija iz oblasti vojne obaveze Odžak

Adresa: Trg br. 2
            76290 Odžak
Telefon: 031 761 021


Grupa za pitanja evidencija iz oblasti vojne obaveze Orašje

Adresa: IV ulica b.b.
            76270 Orašje
Telefon: 031 712 025
            031 713 397

Odsjek za pitanja evidencija iz oblasti vojne obaveze Zapadno-hercegovačkog kantona

SJEDIŠTE ODSJEKA:


Adresa: Hrvatskih branitelja br. 17
               88340 Grude
Telefon: 039 661 716
            039 661 699
            039 662 180


Grupa za pitanja evidencija iz oblasti vojne obaveze Grude

Adresa: Fra Gabre Grubišića 2/1
            88340 
Grude
Telefon: 039 662 180


Grupa za pitanja evidencija iz oblasti vojne obaveze Ljubuški

Adresa: Antuna Šimića b.b.
            88320 
Ljubuški
Telefon: 039 831 206


Grupa za pitanja evidencija iz oblasti vojne obaveze Posušje

Adresa: Fra Grge Martića b.b.
            88240 
Posušje
Telefon: 039 681 663


Grupa za pitanja evidencija iz oblasti vojne obaveze Široki Brijeg

Adresa: Stjepana Radića b.b.
            88220 
Široki Brijeg
Telefon: 039 705 383


 

Odsjek za pitanja evidencija iz oblasti vojne obaveze Kantona 10

SJEDIŠTE ODSJEKA:


Adresa: Mijata Tomića b.b.
            80240 Tomislavgrad
Telefon: 034 352 946
            034 352 690


Grupa za pitanja evidencija iz oblasti vojne obaveze Bosansko Grahovo

Adresa: Maršala Tita br. 10
            80270 Bosansko Grahovo
Telefon: 034 850 198


Grupa za pitanja evidencija iz oblasti vojne obaveze Drvar

Adresa: Titova br. 54
             80260 Drvar
Telefon: 034 819 156


Grupa za pitanja evidencija iz oblasti vojne obaveze Glamoč

Adresa: Dušana Ćupića b.b.
            80230 Glamoč
Telefon: 034 272 342


Grupa za pitanja evidencija iz oblasti vojne obaveze Kupres

Adresa: Vukovarska br. 2/1
            80320 Kupres
Telefon: 034 274 047


Grupa za pitanja evidencija iz oblasti vojne obaveze Livno

Adresa: Župana Želimira b.b.
            80101 Livno
Telefon: 034 202 291


Grupa za pitanja evidencija iz oblasti vojne obaveze Tomislavgrad

Adresa: Kralja Tomislava b.b.
            80240 Tomislavgrad
Telefon: 034 352 276


 

SJEDIŠTE
MINISTARSTVA

Adresa: Hamdije Ćemerlića 2
71000,Sarajevo

Tel: +387 33 21 29 32
Tel: +387 33 21 29 33
Fax: +387 33 22 26 79

E-mail:  kabinet@fmbi.gov.ba

TELEFON ZA
INFORMACIJE

BROJ ZA PRIJAVU
LAŽNIH KORISNIKA