Sektor za internu reviziju

 • Vrši poslove koji se odnose na planiranje revizije, testiranje, ispitivanje i ocjenu podataka i informacija;
 • nadgledanje funkcionisanja i djelotvornosti internih kontrola;
 • izvještavanje o rezultatima koje uključuje pružanje uvjerenja i davanje preporuka ministru da su interne i upravljačke kontrole u funkciji;
 • praćenje provođenja preporuka interne revizije, te predlaže mjere i daje preporuke za poboljšanje sistema internih kontrola;
 • prati aktivnosti na otklanjanju problema, nedostataka i propusta u poslovanju i savjetuje rukovodioca organa o području procjene i upravljanja rizikom i drugi poslovi od značaja za rad Ministarstva.

Osnovne funkcije Sektora za internu reviziju obuhvataju:

 • procjenu značajnih izloženosti faktorima rizika i savjetovanje ministra o smanjenju faktora rizika;
 • procjena i ocjena ekonomičnosti, usklađenosti i efikasnosti poslova sistema internih kontrola, upravljačkih kontrola i računovodstvenog sistema i davanje preporuka ministru za poboljšanje sistemske kontrole;
 • ispitivanje osiguranja i kompletnosti računovodstvene dokumentacije;
 • provjera i utvrđivanje vjerodostojnosti, svrsishodnosti i zakonitosti finansijskih transakcija;
 • procjena i ocjena usklađenosti poslova sa zakonima, podzakonskim aktima i internim aktima;
 • praćenje sprovođenja mjera koje preduzima rukovodilac organizacione jedinice u kojoj se vrši revizija.

SJEDIŠTE
MINISTARSTVA

Adresa: Hamdije Ćemerlića 2
71000,Sarajevo

Tel: +387 33 21 29 32
Tel: +387 33 21 29 33
Fax: +387 33 22 26 79

E-mail:  kabinet@fmbi.gov.ba

TELEFON ZA
INFORMACIJE

BROJ ZA PRIJAVU
LAŽNIH KORISNIKA