MMF u radno – konsultativnoj posjeti federalnom ministarstvu za pitanja boraca

MMF u radno – konsultativnoj posjeti federalnom ministarstvu za pitanja boraca Danas je federalni ministar za pitanja boraca i invalida odbrambeno – oslobodilačkog rata Doc. dr. Salko Bukvarević sa saradnicima održao redovni izvještajni sastanak sa  predstavnicima Misije MMF-a u. Na sastanku se razgovaralo o reviziji korisnika boračko – invalidskih naknada, rezultatima ostvarenim do sad i […]