24. godišnjica formiranja 4. Korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine

24. godišnjica formiranja 4. Korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine Četvrti  korpus Armije RBiH osnovan je 17. novembra 1992. godine sa sjedištem u Mostaru. Korpus je objedinio jedinice Teritorijalne odbrane BiH kao i neke dobrovoljne jedinice koje su do njegovog osnivanja djelovale na širem području doline rijeke Neretve. Zona odgovornosti 4. Korpusa Armije RBiH pokrivala je    slijedeće općine: Mostar, […]