Ministar Lokmić posjetio VII. Sajam boračkog/braniteljskog poduzetništva u Hercegovačko-neretvanskoj županiji/kantonu

Federalni ministar za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata Nedžad Lokmić posjetio je VII. Sajam boračkog/braniteljskog poduzetništva u Hercegovačko-neretvanskoj županiji/kantonu, koji organizuje Ministarstvo za pitanja branitelja HNŽ/K i Referalni centara branitelj/borac „Zadrugar“, održan u Mostaru. Na sajmu se predstavilo 57 izlagača koji su predstaviti svoju ponudu proizvoda koji potiču iz braniteljskih zadruga, obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, […]