IZMJENAMA TRI ZAKONA OSNOVICA ZA BORAČKE NAKNADE SE USKLAĐUJE PO PROPISIMA KOJI REGULIŠU OBLASTI PIO

Vlada Federacije BiH danas je, na prijedlog Federalnog ministra za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata, utvrdili i u parlamentarnu proceduru po skraćenom postupku uputila prijedlog za izmjene tri zakona iz oblasti boračke populacije. Riječ je o Prijedlogu izmjena Zakona o posebnim pravima dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i članova njihovih porodica, kao i Prijedlog […]