Search

GORAŽDE GRAD HEROJSTVA I PROSPERITETA – MINISTAR BUKVAREVIĆ U RADNOJ POSJETI BOSANSKO-PODRINJSKOM KANTONU

U prvoj radnoj posjeti Bosansko-podrinjskom kantonu u Goraždu dana 15.12.2015. godine je boravio federalni ministar za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata doc.dr. Salko Bukvarević sa saradnicima.

Na sastanku sa predsjedavajućom Skupštine i premijerom Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, Aidom Obućom i Emirom Okovićem, kojem su prisustvovali i ministar finansija Nudžeim Džihanić, te stručni savjetnik u kantonalnom Ministarstvu za boračka pitanja Nedžad Topalović, razgovarano je o poboljšanju položaja boračke populacije na području Kantona i općine, te projekcijama i planovima federalne Vlade i resornog ministarstva u narednoj godini kad je u pitanju boračka populacija.

Ministar Bukvarević posebno je naglasio da je opredijeljenje Vlade FBiH da se dostignuti obim invalidnina i prava boračkih kategorija u narednom periodu više ne može umanjivati.

„ Mi imamo stalnu koordinaciju sa boračkim organizacijama i razgovore sa kantonalnim ministrima za boračka pitanja, gdje zaista otvaramo ta pitanja iz prostog razloga što znamo šta su to zakoni sad definisali i trenutno Vlada FBiH kroz Ministarstvo za boračka pitanja za realizaciju ovih zakona, prije svega za 92.000 porodica (52.000 ratnih vojnih invalida, 42.000 porodica šehida i 5.000 dobitnika najvećih ratnih priznanja) izdvaja mjesečno oko 26 miliona KM, a na godišnjem nivou oko 320 miliona KM. Po Zakonu o izvršenju budžeta tu je stavljen prioritet, isplate idu redovno, mjesečno i nadam se da će to biti i ubuduće“- kazao je ministar Bukvarević.

Fokus pomoći boračkim kategorijama, prije svega, biće na projektima zapošljavanja i samozapošljavanja, kako kroz projekte Vlade, tako i kroz projekte drugih ministarstava: poljoprivrede, povratka, razvoja, privrede te kroz Ministarstvo za boračka pitanja, na poziciji- Pomoć radu boračkih zadruga za zapošljavanje i samozapošljavanje boraca.

„Razgovarali smo o zajedničkim projektima pomoći zapošljavanja i samozapošljavanja demobilisanih boraca, a posebno zapošljavanju djece šehida i poginulih boraca i naravno, prenijeli smo sve ono što je Vlada FBiH planirala kada je u pitanju realizacija tih projekata. Želim da istaknem projekat zapošljavanja mladih ljudi do 30 godina starosti, jer tu vidimo priliku da zaista pomognemo da se što veći broj šehidske djece zaposli. Koristim priliku da pozovem sve privrednike i sve one koji će aplicirati na poziv Vlade FBiH da povedu računa o tome da su prioritet zapošljavanja djeca šehida i poginulih boraca“- istakao je ministar Bukvarević.

Federalno ministarstvo je takođe podržalo inicijativu o formiranju Fondacije za pružanje pravne pomoći borcima, za koju je Vlada FBiH dala inicijalna sredstva. Razgovarano je i o mogućnostima za donošenje zakona o formiranju boračkih organizacija.

„Očigledno je da ćemo s naše strane i strane resornog ministarstva biti dovoljno ažurni da iskoristimo sve one mogućnosti i prilike koje se mogu ostvariti u zajedničkom nastupu sa Federalnim ministarstvom. Upoznali smo resornog ministra da smo u ovoj godini realizovali jedan projekat zapošljavanja i samozapošljavanja boraca kroz koji je zaposleno 38 lica. U tom dijelu trebamo biti zadovoljni i na kraju iskoristiti iskustvo koje smo imali ove godine da bismo prema sredstvima  Federalnog ministarstva uspjeli nastaviti ovu priču, koju smo prilično uspješno započeli. Na kraju ćemo ići prema onom cilju da bježimo od jednokratnih pomoći te da na određen način trajno rješavamo pitanja boračkih populacija. Naravno, mi smo imali potrebu da se referišemo na postupak ocjene invalidnosti, znamo da su udruženja iz našeg kantona imala značajne primjedbe u tom segmentu i to je bila naša obaveza da se još jednom podsjetimo na tu situaciju. Informisani smo u smislu zakonodavnih aktivnosti koje vodi Federalno ministarstvo i u kom pravcu bismo mi trebali usaglašavati normativne okvire, obzirom da znamo da smo na zadnjoj sjednici Skupštine iz procedure povukli Prijedlog izmjena i dopuna Zakona o dopunskim pravima boraca, upravo zbog aktivnosti koje vodi Federalno ministarstvo za pitanje boraca“-  kazao je premijer Emir Oković.

Na današnjem sastanku razgovarano je takođe i o realizaciji Zakona o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti branilačko-invalidske zaštite. Kako je istaknuto, Ministarstvo je imenovalo nove timove za kontrolu u skladu sa zakonom koji je predvidio da ih predlažu kantonalni ministri i boračke organizacije. Takođe, izmijenjeni su i pravilnici o medicinskom vještačenju.

„Ministarstvo ima zakonsku obavezu da reviziju provede do kraja, ali ona mora da bude poštena i da na pošten način odvoji prave od lažnih boraca i isto tako da na jedan pošten način prizna ratnom vojnom invalidu njegov invaliditet i njegov procenat“- riječi su ministra Bukvarevića.

Tokom razgovora sa gradonačelnikom Goražda Muhamedom Ramovićem posebno je istaknuta dobra saradnja općine Goražde i resornog federalnog ministarstva. Nakon prezentacije ministra Bukvarevića o programskim zadacima ministarstva u 2016. godini, gradonačelnik Ramović je istakao: da u potpunosti podržava opredjeljenja i potrebu prioritetnog zapošljavanja djece šehida i poginulih boraca, te formiranje Fondacije za pravnu pomoć boračkoj populaciji, naglasivši da će i Goražde podržati ovaj projekat.

Nakon toga ministar Bukvarević se sastao ra rukovodstvom općinske organizacije SDA koje je predvodio Adis Halilović. Na ovom sastanku pokazan je veliki interes za  projekte zapošljavanja, samozapošljavanja i uvezivanja radnog staža, te za naredne sjednice domova Parlamenta Federacije BiH gdje treba biti razmtaran prijedlog Budžeta za 2016. godinu.

U sklopu posjete Bosansko-podrinjskom kantonu federalni ministar za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata doc.dr. Salko Bukvarević položio je cvijeće na spomen obilježje braniocima Bosansko-podrinjskog kantona.

Posjeta je završena  sastankom sa sedam predsjednika kantonalnih boračkih udruženja. Ministar Bukvarević je izvjestio šta je sve resorno ministarstvo uradilo na stvaranju sigurnog pravnog okruženja u korištenju prava propisanih zakonom za svakog pripadnika boračke populacije. Istaknuto je da je revizija vraćena u zakonske okvire što je posebno naglasio predsjednik SRVI BPK, Safet Sijerčić ističući: “da je u posljednjih šest mjeseci došlo do kvalitetnog poboljšanja odnosa ljekarskih komisija Instituta prilikom obrade korisnika prava, te da su realizovana sva obećanja o zakonitoj i poštenoj reviziji koja je dao ministar Bukvarević prilikom preuzimanja ministarstva.” Dodao je da će  koordinacija boračkih organizacija u saradnji sa resornim federalnim ministarstvom sačiniti plan kako u skladu sa zakonom do kraja izvesti na pravičan put svaki predmet gdje je došlo do grubih kršenja procedura i prava korisnika prava, odnosno ratnog vojnog invalida.

Kabinet ministra

Ostale aktuelnosti