Search

IZMJENAMA TRI ZAKONA OSNOVICA ZA BORAČKE NAKNADE SE USKLAĐUJE PO PROPISIMA KOJI REGULIŠU OBLASTI PIO

Vlada Federacije BiH danas je, na prijedlog Federalnog ministra za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata, utvrdili i u parlamentarnu proceduru po skraćenom postupku uputila prijedlog za izmjene tri zakona iz oblasti boračke populacije. Riječ je o Prijedlogu izmjena Zakona o posebnim pravima dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i članova njihovih porodica, kao i Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o pravima branilaca i članova njihovih porodica.

Utvrđene izmjene tri zakona propisuju da će se visina osnovice mjesečnog novčanog dodatka, osnosno mjesečne novčane egzistencijalne naknade, usklađivati na način kako je regulisano usklađivanje penzija, odnosno propisom koji reguliše oblast penzijskog invalidskog osiguranja u Federaciji BiH, bez smanjivanja posljednje usklađene osnovice.

Prijedlogom zakona o izmjenama Zakona o pravima branilaca i članova njihovih porodica propisana je još jedna izmjena kojom se djeci šehida i poginulih branilaca, čija je nesposobnost nastala do navršene 15. godine života, odnosno najkasnije do 35. godine života, omogućava nastavak korištenja prava na porodičnu invalidninu, sve dok ta nesposobnost traje.

Danas utvrđene izmjene trebale bi početi s primjenom počev od 01.07.2024. godina.

U obrazloženju za skraćeni postupak predlagač je obrazložio da je Parlament Federacije BiH, na sjednici Predstavničkog doma od 21.12.2021. godine i na sjednici Doma naroda od 25.02.2022. godine proglasio Zakon o izmjenama dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, te je stoga neophodno izvršiti usklađivanje pojedinih odredbi ova tri zakona sa odredbama Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju koje se odnose na usklađivanje osnovice za utvrdivanje mjesečnih novčanih naknada.

Pored navedenog određene izmjene i dopune zakona predložene su na inicijativu predstavnika temeljnih boračkih organizacija Armije BiH i HVO-a na koje je ukazala praktična primjena Zakona. Imajući u vidu navedeno, kao i činjenicu da nije u pitanju složena i obimna izmjena zakona, resorno ministartsvo je predložilo da se izmjene ova tri zakona donesu po skraćenom postupku.  

Svaki borac je svetinja i priča za sebe, uradit ćemo sve kako bi bio omogućen što bolji položaj i unaprjeđen status najzaslužnije kategorije naših sugrađana, istakao je Lokmić.

Ostale aktuelnosti