Search

Obilježen Dan odbrane Grada Zavidovići

Delegacija Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno – oslobodilačkog rata prisustvovala obilježavanju Dana odbrane Grada Zavidovići.

U sklopu manifestacije od jutarnjih sati upriličen je Dan otvorenih vrata Spomen-sobe za građanstvo a zatim je na Centralnom spomen-obilježju šehidima i poginulim borcima održan čas historije, te je položeno cvijeće i odana počast poginulim borcima i šehidima. Zatim su se građani, učesnici odbrane, komandanti i predstavnici boračkih udruženja uputili u naselje Dubravica gdje je održan kulturno-vjerski program a nakon toga delegacije su položile cvijeće i na spomen-obilježju u Dubravici.

Od 24.juna pa sve do 25.jula 1993.godine trajala je žestoka ofanziva združenih snaga HVO-a i VRS na gradsku zonu slobodne teritorije Zavidovića iz pravca Žepča. Združene snage, (370 bojovnika 111. xp brigade HVO Žepče, VRS: 27. mtbr Derventa – 150 vojnika,2. oklopna brigada – 80 vojnika, 16. krajiška brigada – 220 vojnika) napadale su položaje Armije RBiH prema Zavidovićima sa pravca Žepča. Cilj im je bio spajanje sa snagama VRS južno od Maglaja na desnoj obali rijeke Bosne, ovladavanje položajima Armije RBiH na lijevoj obali rijeke Bosne, te zauzimanje samog grada Zavidovića. Borci časne Armije Republike Bosne i Hercegovine pružili su žestok otpor agresoru i spriječili ga da prodre i ovlada Zavidovićima. Tom prilikom stradao je veliki broj boraca naše Armije a mnogo ih je teže i lakše ranjeno. 

Obilježavanje ovog presudnog događaja iz bliske nam prošlosti organizovano je od strane Komisije za pitanja boraca i očuvanja tekovina Odbrambeno-oslobodilačkog rata u cilju čuvanja od zaborava i upoznavanja mlađih generacija o presudnim trenucima za opstanak Zavidovića u periodu protekle agresije na Bosnu i Hercegovinu.

Ostale aktuelnosti