Search

Okrugli sto na temu: „Zapošljavanje ratnih vojnih invalida primjenom odredbi Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju lica sa invaliditetom – dosadašnja iskustva i uočeni problemi“

Okrugli sto na temu:

„Zapošljavanje ratnih vojnih invalida primjenom odredbi Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju lica sa invaliditetom –

dosadašnja iskustva i uočeni problemi“

Danas je u organizaciji Federalnog ministarstva za pitanja obraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata, a na inicijativu Saveza RVI FBiH i HVIDRA-e HVO FBiH, realizovan Okrugli stol na temu „Zapošljavanje ratnih vojnih invalida primjenom odredbi Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju lica sa invaliditetom – dosadašnja iskustva i uočeni problemi“ na kojem su učestvovali federalni ministar za pitanja boraca Doc. dr. Salko Bukvarević, dopremijer i federalni ministar za rad i socijalnu politiku gosp. Vasko Drljača, direktor Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom gosp. Ahmet Baljić, predsjednik Saveza RVI FBiH gosp. Esad Delić, predsjednik HVIDRA-e HVO gosp. Dragan Radić, predsjednici kantonalnih udruženja/udruga RVI i HVIDRA-e, predstavnici Poreske uprave FBiH, predstavnici Federalne uprave za inspekcijske poslove, predstavnici kantonalnog Saveza slijepih osoba Sarajevo,  te predstavnici firmi i preduzeća koja upošljavaju osobe sa invaliditetom.

Direktor Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom Ahmet Baljić rekao je da je sredstvima Fonda u 2015. i 2016. omogućeno zapošljavanje više od 1.400 osoba sa invaliditetom, što je bolji rezultat nego u prethodnih četiri do pet godina kada je zaposleno 630. Zahvalio se svim preduzećima koja u skladu sa zakonom zapošljavaju takve osobe ili, ukoliko ne zapošljavaju, plaćaju doprinos kojim stimulišu zapošljavanje najugroženije kategorije društva.. Baljić je takođe upozorio kompanije kojima su poslali upozorenja pred tužbe da postupe po njima ili će Fond tužiti sve koji nisu platili taj doprinos i neće dozvoliti da potraživanja zastare.

Predsjednik Saveza RVI Federacije BiH Esad Delić kazao je da taj savez podržava sve napore na zapošljavanju neratnih i ratnih invalida, jer ta populacija ne traži socijalna davanja već priliku da rade.

Predsjednik HVIDRA-e HVO Dragan Radić naveo je da je ministar Bukvarević još jednom pokazao da misli na braniteljsku populaciju, te zahvalio i na doprinosu iz Federalnog ministarstva rada i socijalne politike.

Obraćajući se na press konferenciji kooja je održana nakon okruglog stola, Ministar Bukvarević je izjavio  da su na  Okruglom  stolu  nakon  višesatne i konstruktivne  rasprave jednoglasno doneseni sljedeći zaključci:

– Da se odmah pristupi sistemskom rješavanju kontrole nad uplatama posebnog doprinosa u skladu sa članom 18. i 19. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju osoba sa invaliditetom kroz usklađivanje Pravilnika o načinu uplate javnih prihoda sa Zakonom.

– Daje se puna podrška inicijativi RVI obiju komponenti da se kroz izmjene i dopune Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji omogući upošljavanje uz poticaj Fonda osobama sa invaliditetom od 50% i više tjelesnog oštećenja.

– Da se prilikom imenovanja budućih upravljačkih struktura Fonda za profesionalnu rehabilitaciju obavezno uključe i predstavnici RVI FBIH obje komponente.

Kabinet ministra

Ostale aktuelnosti