Search

Potpisivanje ugovora sa predstavnicima Saveza ratnih vojnih invalida Federacije BiH i ZŽZ Udruga i članova hrvatskih vojnih invalida Domovinskog rata  HVO HB za finansiranje sportskih igara

U sjedištu Vlade Federacije BiH, u Sarajevu, federalni ministar za pitanja boraca/branitelja i invalida odbrambeno – oslobodilačkog/domovinskog rata Nedžad Lokmić potpisao je ugovore sa predstavnicima Saveza ratnih vojnih invalida Federacije BiH i ZŽZ Udruga i članova hrvatskih vojnih invalida Domovinskog rata  HVO HB.

Iz Budžeta Federalnog ministarstva za pitanja boraca/branitelja i invalida odbrambeno – oslobodilačkog/domovinskog rata za 2024. godinu  (Službene novine Federacije BiH“,  broj: 7/24) sredstva za „Tekući transferi neprofitnim organizacijama – udruge proistekle iz posljednjeg odbrambeno – oslobodilačkog/domovinskog rata, odobravaju se novčana sredstva za finansiranje sportskih igara udruženja/udruga u ukupnom iznosu od 110.000,00 KM.

Sportske aktivnosti osoba sa invaliditetom predstavljaju primjer pozitivne prakse, koja doprinosi društvenoj integraciji, te zaslužuje punu podršku institucija vlasti kao i šire društvene zajednice.

Ostale aktuelnosti