Search

Predstavnici ministra sa demobilisanim borcima Bajrićem i Pipom

Predstavnici Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata danas su, u sjedištu Ministarstva u Sarajevu, primili demobilisane borce Ćazima Bajrića i Namira Pipu iz Kaknja, koji su ponovo došli da protestuju pred zgradu Federalne vlade, tražeći pomoć u zapošljavanju.

Nakon što je obaviješten o njihovim namjerama, federalni ministar za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata Salko Bukvarević je, zbog odsustva, naložio sekretarki ministarstva Tatjani Pejaković, šefu kabineta Salki Bebi i šefici Odsjeka za normativno-pravne i opće poslove Jasmini Avdić da pokušaju pronaći rješenje za njihove probleme zbog teške ekonomske situacije i opravdane potrebe za zaposlenjem.

Federalno ministarstvo je do sada, u okviru svojih nadležnosti, pružilo pomoć i dalo preporuke ze Bajrića i Pipu, ali obzirom da nije ovlašteno da ispuni njihove zahtjeve, predstavnici Ministarstva su preuzeli obavezu da sljedeće sedmice bude održan zajednički sastanak federalnog ministra Salke Bukvarevića, načelnika općine Kakanj Nermina Mandre i ovih demobilisanih boraca u cilju rješavanja njihovih egzistencijalnih pitanja.

Ministar Bukvarević, koji je tokom ovog sastanka bio na telefonskoj vezi, još jednom je pozvao sve institucije na općinskim, kantonalnim i federalnom nivou da pomognu u zapošljavanju demobilisanih boraca i ostvarivanju njihovih prava.

URED ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU

Ostale aktuelnosti