Search

PROGRAM MANIFESTACIJE IGMAN 2015 ZAVRŠEN ODRŽAVANJEM OKRUGLOG STOLA “ULOGA I ZNAČAJ POLICIJE U ODBRANI BIH U PERIODU 1992. – 1995. GODINE”

Organizacioni odbor manifestacije Igman 2015-Odbrana Bosne i Hercegovine danas je završio realizaciju Programa manifestacije održavanjem okruglog stola “Uloga i značaj Policije u odbrani BiH u period 1992. – 1995. godine”.  Okrugli sto je izazvao veliko interesovanje i sala Doma policije u Sarajevu je bila prepuna sudionika odbrane Bosne i Hercegovine – bivših pripadnika MUP-a Republike Bosne i Hercegovine.

U ime Organizacionog odbora manifestacije, okrugli sto je otvorio Doc.dr. Salko Bukvarević – federalni ministar za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata u svojstvu podpredsjednika.

Ministar Bukvarević je istakao da mu je izuzetna čast da danas može biti zajedno sa Saborcima, pripadnicima MUP-a Republike BiH koji su dali nemjerljiv značaj u odbrani Bosne i Hercegovine, posebno u početku agresije na BiH. Kako je naveo: “MUP RBiH je u tom momentu bio organizovana snaga i primio prvi udar agresije na sebe, te omogućio da se razviju i drugi oružani sastavi koji su vremenom svi bili u sastavima ARBiH i MUP-a RBiH i na braniku odbrane domovine”. Pozvao je prisutne Saborce da “se svako sa pozicije koju zauzima više angažuje na iznalaženju mogućnosti i prozivanju odgovornih za zapošljavanje djece šehida i poginulih boraca”.

Prije proglašenja okruglog stola otvorenim, ministar Bukvarević je naglasio “da će današnji okrugli sto kroz izlaganja bivših- ratnih i poratnih  ministara unutrašnjih poslova i drugih moderatora, dati dodatno svjetlo i odgovore u prilog činjenici da su naše jedinice branile slobodu i svakog građanina bez obzira na nacionalnost, da su štitile svoje i tuđe bogomolje, da za razliku od agresora, nisu silovale i palile. Značaj današnjeg okruglog stola je dodatno svjetlo na istini koja se od neprijatelja Bosne i Hercegovine pokušava iskriviti,  a to je da su  Armija Republike BiH i MUP RBiH  bile organizovane jedinice anifašističkog i odbrambeno-oslobodilačkog rata.  Danas, orkestrirani pojedininci i  grupe,  kojima ovakva BiH nije po volji, žele da izjednače agresora i oslobodioca, agresora i žrtvu i upravo Vaša današnja izlaganja na ovom okruglom stolu će dodatno poraziti sve one koji su protiv demokratske, nezavisne i jedinstvene Bosne I Hercegovine”.

Nakon uvodnog obraćanja ministra Bukvarevića prisutne je pozdravio i federalni ministar unutrašnjih poslova Aljoša Čampara.

Tematsko uvodno izlaganje na okruglom stolu: “O ulozi i značaju policije u odbrani BiH u period 1992. – 1995. godine”  podnio je Avdo Hebib bivši ministar FMUP-a, koji je, kako je moderator  Enes Bezdrob istakao: “mnogima u ovoj sali bio i  kao otac i ministar”.

Kabinet ministra

Ostale aktuelnosti