Pomoćnik federalnog ministra za boračka pitanja Mirza Tero govorio je za medijski portal Faktor, najavivši određene novitete kada je riječ o usklađivanju boračkih naknada u 2023. godini. Tako će naknade ratnih vojnih invalida, porodica šehida i poginulih boraca te dobitnika najvećih ratnih priznanja u narednoj godini, u odnosu na tekuću, biti za oko 5,5 posto više.

“Primjena “švicarske formule” ide od 1. januara naredne godine i svake naredne godine. Već se u pregovorima o budžetu za narednu godinu projicira koliko je to unapređenje jer je riječ o zakonskom osnovu. Nema više da se bilo ko moli ili ne moli. Planirano je otprilike 5,5 posto povećanje u narednoj godini. Tačno će se znati kada se objave statistički podaci. Ali otprilike 5,5 posto bi trebalo da budu naknade više u 2023. godini u odnosu na 2022. godinu” rekao je Terzo.

Dodaje kako će se svake godine naknade korigovati prema rastu BDP-a i potrošačkim cijenama.

“To je zakonski riješeno i svako ko bude u vlasti mora toga da se drži. Ako se vlast ne bude držala toga, idu tužbe, a tužbe koštaju mnogo više jer idu troškovi suda, advokata i ne mislim da će se iko upustiti u to da ne ispuni zakonsku obavezu. Nema razloga da to ne uradi. Govorimo o uvećanju naknada ratnih vojnih invalida, šehidskih i porodica poginulih boraca, ali i dobitnika najvećih ratnih priznanja”

Esad Delić, presjednik Saveza ratnih vojnih invalida FBiH, koji predstavlja 30.000 njih, komentirajući ovu temu kazao je: “Švicarska formula konkretno znači da ćemo od 1. januara ići u usklađivanje invalidnina prema potrošačkoj korpi i bruto društvenom proizvodu, rastu cijena i stanju u državi. Nećemo zavisiti niti od kakvih premijera, ministara, ima li para ili nema. S ovom Vladom Federacije BiH je urađen dobar posao, jednostavno smo uveli zakon. Borci su do sada bili u situaciji, hoće li se neko smilovati da nam poveća jedan, dva, tri posto naknade. Sada je to riješeno zakonski gdje nismo više opterećeni. Uglavnom jednom godišnje ide usklađivanje, a po potrebi i više puta.”

Kabinet ministra