Nastavljena tradicija – resorni ministar i boračka udruženja ARBIH pohodili Bratunac i Srebrenicu prvog petka septembra

Tradicija duga već 10 godina nastavljena je. Četiri temeljna udruženja Armije Republike Bosne i Hercegovine (Organizacija porodica šehida i poginulih boraca, Savez RVI BiH, Savez boraca FBiH, Savez dobitnika najvećih…

Continue ReadingNastavljena tradicija – resorni ministar i boračka udruženja ARBIH pohodili Bratunac i Srebrenicu prvog petka septembra