Nastavljena tradicija – resorni ministar i boračka udruženja ARBIH pohodili Bratunac i Srebrenicu prvog petka septembra

Tradicija duga već 10 godina nastavljena je. Četiri temeljna udruženja Armije Republike Bosne i Hercegovine (Organizacija porodica šehida i poginulih boraca, Savez RVI BiH, Savez boraca FBiH, Savez dobitnika najvećih ratnih priznanja i odlikovanja) u saradnji sa Federalnim ministarstvom za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata su i ove godine prvog petka u septembru mjesecu […]