INFORMACIJA O IMPLEMENTACIJI ZAKONA O PROVOĐENJU KONTROLE ZAKONITOSTI KORIŠTENJA PRAVA IZ OBLASTI BRANILAČKO INVALIDSKE ZAŠTITE ZA PERIOD JULI – SEPTEMBAR 2015.GODINE

finalna INFORMACIJA O REVIZIJI za treći kvartal 2015 god

Continue Reading INFORMACIJA O IMPLEMENTACIJI ZAKONA O PROVOĐENJU KONTROLE ZAKONITOSTI KORIŠTENJA PRAVA IZ OBLASTI BRANILAČKO INVALIDSKE ZAŠTITE ZA PERIOD JULI – SEPTEMBAR 2015.GODINE