TRAŽITI RJEŠENJA ZA POBOLJŠANJE STATUSA RVI PARAPLEGIČARA

Kako, u okviru realnih budžetskih mogućnosti, stvoriti uslove za realizaciju zaključka Predstavničkog doma Parlamenta FBiH kojim je Federalnoj vladi naloženo da do izrade Rebalansa budžeta 2016. iznađe zakonske pretpostavke i sredstva za poboljšanje statusa ratnih vojnih invalida paraplegičara 100 posto I grupe, bila je tema današnjeg sastanka u sjedištu Vlade FBiH u Sarajevu. Sastanku su […]