POZIV ZA JAVNU RASPRAVU O NACRTU ZAKONA O BORAČKIM UDRUŽENJIMA

Broj: 01-05-2324/17                            Sarajevo, 21.04.2017.godine Shodno Zaključku Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine usvojenog na 20. sjednici od 30.03.2017.godine, broj: 02-02-1240/16 od  31.03.2017.godine  o provođenju javne rasprave, te Odluke o…

Continue ReadingPOZIV ZA JAVNU RASPRAVU O NACRTU ZAKONA O BORAČKIM UDRUŽENJIMA