Javni poziv volonteri FMBI- januar 2018

Javni poziv volonteri FMBI- januar 2018 Odluka o prijemu lica na stručno usavršavanje u 2018_ godini Konačna lista uspješnih kandidata volontera 2018_godina Obavijest o pristupu pismenom i usmenom ispitu volonteri 2018_ godina Obavijest – propisi za pismena i usmena pitanja VOLONTERI 2018