MINISTAR BUKVAREVIĆ POTPISAO SPORAZUM O ISPORUCI 60 AUTOMOBILA ZA RVI 100% I GRUPE

Sarajevo, 20.6.2018.godine: Federalni ministar za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata Salko Bukvarević danas je u sjedištu Vlade Federacije BiH sa ovlaštenim predstavnikom „Porsche BH“ d.o.o. Sarajevo Senadom Olovčićem, potpisao sporazum o isporuci 60 putničkih automobila za ratne vojne invalide 100 % I grupe. – Federalno ministarstvo za pitanja boraca nastoji da bude servis svim boračkim […]