U DECEMBRU ĆE 503 BORCA IZ KATEGORIJE RVI 100% I GRUPE DOBITI PO 2.000 KM JEDNOKRATNO

U DECEMBRU ĆE 503 BORCA IZ KATEGORIJE RVI 100% I GRUPE DOBITI PO 2.000 KM JEDNOKRATNO Sarajevo, 10.12.2018. godine: Realiziran prvi dio Odluke o usvajanju programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava „Transfer za rješavanje statusnih pitanja branilaca i članova njihovih porodica“ za 2018. godinu. Na osnovu ušteda Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida […]