Federalno ministarstvo za boračka pitanja: Pomoć u liječenju i za sufinansiranje troškova dženaza/sahrana branilačke populacije

Sarajevo, 09.03.2020. godine: Federalno ministarstvo za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata objavilo je javne pozive za sufinansiranje troškova liječenja i sufinansiranje troškova dženaza/sahrana pripadnika branilačke populacije ali i obrasce za demobilizirane branioce koji ove godine apliciraju po osnovu Zakona. Potrebno je da svi koji budu aplicirali obrate posebnu pažnju na obrasce putem kojih apliciraju […]