Uredba o obezbjeđenju sredstava za nabavku putničkih automobila ratnim vojnim invalidima 100% prve grupe (“Službene novine Federacije BiH”, broj 58/06, 27.09.2006.)

Uredba o obezbjeđenju sredstava za nabavku putničkih automobila ratnim vojnim invalidima 100% prve grupe ("Službene novine Federacije BiH", broj 58/06, 27.09.2006.)

Continue ReadingUredba o obezbjeđenju sredstava za nabavku putničkih automobila ratnim vojnim invalidima 100% prve grupe (“Službene novine Federacije BiH”, broj 58/06, 27.09.2006.)

Uputstvo o mjesnoj nadležnosti kantonalnih organa uprave nadležnih za boračko-invalidsku zaštitu za rješavanje u prvostepenom upravnom postupku o pravima korisnika boračko-invalidske zaštite sa prebivalištem van teritorije Federacije BiH

Uputstvo o mjesnoj nadležnosti kantonalnih organa uprave nadležnih za boračko-invalidsku zaštitu za rješavanje u prvostepenom upravnom postupku o pravima korisnika boračko-invalidske zaštite sa prebivalištem van teritorije Federacije BiH

Continue ReadingUputstvo o mjesnoj nadležnosti kantonalnih organa uprave nadležnih za boračko-invalidsku zaštitu za rješavanje u prvostepenom upravnom postupku o pravima korisnika boračko-invalidske zaštite sa prebivalištem van teritorije Federacije BiH