Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku vulkanizerskih usluga, usluga pranja vozila i autokozmetičkih usluga za službena vozila

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku vulkanizerskih usluga, usluga pranja vozila i autokozmetičkih usluga za službena vozilaa

Continue Reading Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku vulkanizerskih usluga, usluga pranja vozila i autokozmetičkih usluga za službena vozila