Obrazac realizacije ugovora-okvirnog sporazuma Federalno ministarstvo za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog- domovinskog rata

Obrazac realizacije ugovora-okvirnog sporazuma Federalno ministartsvo za pitanja boraca-branitelja odbrambeno-oslobodilačkog-domovinskog rata

Continue Reading Obrazac realizacije ugovora-okvirnog sporazuma Federalno ministarstvo za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog- domovinskog rata