Obrazac zahtjeva za ostvarivanje prava na jednokratnu novčanu pomoć za plaćanje troškova liječenja demobiliziranih branilaca

Dana 16.04.2021. godine objavljen je novi Pravilnik o ostvarivanju prava na jednokratnu novčanu pomoć za plaćanje troškova liječenja demobiliziranih branilaca (“Službene novine Federacije BiH, broj 30/21”) Obrazac za podnošenje zahtjeva za priznavanje prava na jednokratnu pomoć za plaćanje troškova liječenja DEMOBILIZIRANIH BRANILACA I ČLANOVA NJIHOVE PORODICE može se preuzeti ovdje: Obrazac zahtjeva