Obrazac zahtjeva za ostvarivanje prava na jednokratnu novčanu pomoć za plaćanje troškova liječenja demobiliziranih branilaca

Dana 16.04.2021. godine objavljen je novi Pravilnik o ostvarivanju prava na jednokratnu novčanu pomoć za plaćanje troškova liječenja demobiliziranih branilaca ("Službene novine Federacije BiH, broj 30/21") Obrazac za podnošenje zahtjeva…

Continue ReadingObrazac zahtjeva za ostvarivanje prava na jednokratnu novčanu pomoć za plaćanje troškova liječenja demobiliziranih branilaca

PRAVILNIK O OSTVARIVANJU PRAVA NA JEDNOKRATNU NOVČANU POMOĆ ZA PLAĆANJE TROŠKOVA LIJEČENJA DEMOBILIZIRANIH BRANILACA I ČLANOVA NJIHOVIH PORODICA 2021.

Sl.novine FBiH broj 30 - Pravilnik o ostv.prava na jednokratnu nov.pomoć za pl.tr.liječenja dem.br. i čl.nj.porodica 2021. Sl.nov.FBiH broj 30 iz 2021.-Pravilnik o ostv.prava na jednokratnu nov.pomoć za pl.tr.liječenja razvojačenih…

Continue ReadingPRAVILNIK O OSTVARIVANJU PRAVA NA JEDNOKRATNU NOVČANU POMOĆ ZA PLAĆANJE TROŠKOVA LIJEČENJA DEMOBILIZIRANIH BRANILACA I ČLANOVA NJIHOVIH PORODICA 2021.