„TEKUĆI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA – UDRUŽENJA PROISTEKLA IZ POSLJEDNJEG ODBRAMBENO-OSLOBODILAČKOG/DOMOVINSKOG RATA “ UTVRĐENOG BUDŽETOM FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2021.

„TEKUĆI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA – UDRUŽENJA PROISTEKLA IZ POSLJEDNJEG ODBRAMBENO-OSLOBODILAČKOG/DOMOVINSKOG RATA “ UTVRĐENOG BUDŽETOM FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2021.

Continue Reading„TEKUĆI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA – UDRUŽENJA PROISTEKLA IZ POSLJEDNJEG ODBRAMBENO-OSLOBODILAČKOG/DOMOVINSKOG RATA “ UTVRĐENOG BUDŽETOM FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2021.