Odata počast nevino ubijenim žrtvama u Bratuncu i Srebrenici

Federalno ministarstvo za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata na čelu sa ministrom Nedžadom Lokmićem u saradnji sa četiri temeljna udruženja Armije Republike Bosne i Hercegovine: Organizacija porodica šehida i poginulih boraca, Savez RVI BiH, Savez boraca FBiH, Savez dobitnika najvećih ratnih priznanja i odlikovanja su i ove godine u cilju očuvanja tradicije i odavanja […]