Godišnjica „1. Slavne – Viteške brigade“

Federalni ministar za pitanja boraca i invalida odbrambeno oslobodilačkog rata Nedžad Lokmić položio je cvijeće u haremu Alipašine džamije povodom obilježavanja 31. godišnjice 1. Slavne-Viteške brigade. Udruženje obilježava veličanstvene pobjede pripadnika 1. Mehanizovane brigade, koji su u sadejstvu s pripadnicima Vogošćanskih odreda i 2. Motorizovane brigade od 5. do 16. decembra 1992. godine oslobodila sjeverozapadne […]