Transferi boračkoj kategoriji veći od četiri miliona KM

Vlada Federacije BiH je danas na prijedlog Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata donijela odluke kojima su usvojena dva programa utroška sredstava namijenjenih boračkoj kategoriji u ukupnom iznosu od 4.080.000 KM planiranih u Budžetu FBiH za 2024. godinu. Sredstva su namijenjena za pomoć u liječenju boraca i podršku neprofitnim organizacijama. Prvim Programom […]