Potpisivanje ugovora sa predstavnicima Saveza ratnih vojnih invalida Federacije BiH i ZŽZ Udruga i članova hrvatskih vojnih invalida Domovinskog rata  HVO HB za finansiranje sportskih igara

U sjedištu Vlade Federacije BiH, u Sarajevu, federalni ministar za pitanja boraca/branitelja i invalida odbrambeno – oslobodilačkog/domovinskog rata Nedžad Lokmić potpisao je ugovore sa predstavnicima Saveza ratnih vojnih invalida Federacije BiH i ZŽZ Udruga i članova hrvatskih vojnih invalida Domovinskog rata  HVO HB. Iz Budžeta Federalnog ministarstva za pitanja boraca/branitelja i invalida odbrambeno – oslobodilačkog/domovinskog […]