Search

Projekti zapošljavanja i samozapošljavanja boračkih kategorija

Cilj ovog seminara je upoznavanje predstavnika boračkih organizacija, zadruga i javnosti sa projektima zapošljavanja i samozapošljavanja boračkih kategorija, koje vodi Vlada FBiH i njena ministarstva.