Ministar Bukvarević na obilježavanju godišnjice Dana Zlatnih Ljiljana Kantona Sarajevo

Dana 06.05.2015. godine, Federalni ministar za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata Doc. dr. Salko Bukvarević je u poslijepodnevnim satima učestvovao u obilježavanju godišnjice dana Zlatnih Ljiljana Kantona Sarajevo, u okviru čega je odao počast na mezaristanu „Kahrimani“ u Pazariću i prisustvovao je svečanoj akademiji održanoj u KCS Ilidža, koja je organizovana ovom prilikom. KABINET […]

Ministar Bukvarević na sastanku sa generalom Nedžadom Ajnadžićem

Dana 06.05.2015. godine, Federalni ministar za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata Doc. dr. Salko Bukvarević primio je generala Nedžada Ajnadžića, počasnog predsjednika Društva Bosanskohercegovačko-Austrijskog prijateljstva. Tom prilikom se razgovaralo o načinu podrške od strane resornog ministarstva pred predstojeće obilježavanje godišnjice Bitke na Monte Meletti u Austriji i Italiji. KABINET MINISTRA

Ministar Bukvarević na sastanku sa predstavnicima misije MMF-a za BiH

Dana 06.05.2015. godine, Federalni ministar za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata Doc. dr. Salko Bukvarević je sa kompletnim Kolegijem ministra primio predstavnike misije MMF-a za Bosnu i Hercegovinu. Tokom sastanka ministar Bukvarević je upoznao predstavnike MMF-a sa postignutim stepenom realizacije Zakona o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti branilačko-invalidske zaštite. KABINET MINISTRA

Ministar Bukvarević na sastanku sa predstavnicima Saveza RVI-paraplegičara FBiH

Dana 06.05.2015. godine, Federalni ministar za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata Doc. dr. Salko Bukvarević primio je delegaciju Saveza RVI-paraplegičara FBiH, koju je predvodio Mujo Aganović. Tokom sastanka dogovarali su se o narednim aktivnostima koje se odnose na postupak nabavke vozila za RVI 100% I grupe. KABINET MINISTRA

Ministar Bukvarević na sastanku sa načelnikom Opštine Vareš

Dana 06.05.2015. godine, Federalni ministar za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata Doc. dr. Salko Bukvarević primio je načelnika Opštine Vareš, gospodina Avdiju Kovačevića. Tokom sastanka razmijenili su mišljenja o saradnji između resornog ministarstva i Opštine Vareš u cilju poboljšanja položaja boračke populacije. KABINET MINISTRA