Search

Ministar Bukvarević na sastanku sa predstavnicima Saveza RVI-paraplegičara FBiH

Dana 06.05.2015. godine, Federalni ministar za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata Doc. dr. Salko Bukvarević primio je delegaciju Saveza RVI-paraplegičara FBiH, koju je predvodio Mujo Aganović. Tokom sastanka dogovarali su se o narednim aktivnostima koje se odnose na postupak nabavke vozila za RVI 100% I grupe.

KABINET MINISTRA

Ostale aktuelnosti