Ministar Bukvarević potpisao sporazum o isporuci 80 automobila za RVI 100% i grupe

Federalno ministarstvo za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata/Federalno ministarstvo za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata, koje zastupa ministar Doc.dr.Salko Bukvarević i Porsche BH d.o.o. Sarajevo u ime grupe ponuđača (Porsche BH d.o.o. Sarajevo i  Inter auto d.o.o. Tuzla), kojeg zastupa gospodin Senad Olovčić, ovlašteni predstavnik su dana 06.10.2015. godine u prostorijama Vlade Federacij […]