MINISTAR BUKVAREVIĆ PUSTIO JE U RAD ELEKTRONSKU KORESPODENCIJU SEKTORA ZA PITANJA EVIDENCIJA IZ OBLASTI VOJNE OBAVEZE

Federalno ministarstvo za pitanja boraca  i invalida odbrambeno-oslobodilačkog  rata danas je u Sarajevu organizovalo svečano puštanje u upotrebu interne komunikacije putem elektronske pošte svih organizacijskih cjelina Sektora za pitanje evidencija iz…

Continue ReadingMINISTAR BUKVAREVIĆ PUSTIO JE U RAD ELEKTRONSKU KORESPODENCIJU SEKTORA ZA PITANJA EVIDENCIJA IZ OBLASTI VOJNE OBAVEZE