Search

MINISTAR BUKVAREVIĆ PUSTIO JE U RAD ELEKTRONSKU KORESPODENCIJU SEKTORA ZA PITANJA EVIDENCIJA IZ OBLASTI VOJNE OBAVEZE

Federalno ministarstvo za pitanja boraca  i invalida odbrambeno-oslobodilačkog  rata danas je u Sarajevu organizovalo svečano puštanje u upotrebu interne komunikacije putem elektronske pošte svih organizacijskih cjelina Sektora za pitanje evidencija iz oblasti vojne obaveze na području Federacije Bosne i Hercegovine. Federalni ministar za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata Doc.dr. Salko Bukvarević  je puštajući novi info sistem u rad simbolično uputio prvi e-mail na 74 ureda za  vojne evidencije iz oblasti vojne obaveze koji se nalaze u svim općinama.

Ministar Bukvarević je u svom obraćanju naglasio da će ovaj vid savremene komunikacije omogućiti da se poboljša servis i uslužnost prema građanima i boračkoj populaciji, jer će se rok za rješavanje predmeta po zahtjevu stranki smanjiti sa 80 na maksimalno do 20 dana. Takođe će se  smanjiti  finansijski troškovi koji nastaju prilikom  kretanja službene dokumentacije. Navedena aktivnost je sprovedena u suradnji sa Sektorom za informatiku  Sekretarijata Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, te predstavlja prvi pozitivan primjer i korak na uvezivanju svih službi u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Kako je istakao ministar Bukvarević sa realizacijom ovog projekta informatizacije najvećeg Sektora u Ministarstvu, Ministarstvo je u potpunosti izvršilo sve zakonski planirane obaveze koje je imalo prema boračkoj popuilaciji u 2015. godini. Posebno je naglasio da je usvajanjem Budžeta za 2016. godinu potvrđeno osnovno i strateško opredjeljenje da se nivo dostignutih prava i sredstava koja se izdvajaju za te namjene neće smanjivati.

Kabinet ministra

Ostale aktuelnosti