Zajedničkim djelovanjem do zapošljavanja djece šehida i poginulih boraca

Zajedničkim djelovanjem do zapošljavanja djece šehida i poginulih boraca Na inicijativu Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata u Sarajevu je održan sastanak na kojem je dogovoreno da bude upućen poziv svim nivoima vlasti i institucijama da poštuju zakonsku legislativu o pravima boraca koja nalaže da prednost pri zapošljavanju imaju djeca šehida i […]