MINISTAR BUKVAREVIĆ NA ČELU ORGANIZACIONOG ODBORA „ODBRANA BIH – IGMAN 2018“

Sarajevo, 11.04.2018.godine:Federalni ministar za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata Salko Bukvarević predsjedavao je na današnjoj sjednici Organizacionog odbora Odbrana BiH-Igramn 2018 na kojoj je usvojen sastav Odbora. Na sjednici je usvojen okvirni planaktivnosti, kao i finansijski okvir manifestacije. Organizacioni odbor zadužio je Izvršni odbor manifestacije da usvoji konačnu verziju i finansijki plan manifestacije. Članovi […]