NA ZASTUPNIČKOM DOMU PARLAMENTA FBIH JEDNOGLASNO USVOJENI PRIJEDLOZI ZAKONA O PRAVIMA DEMOBILISANIH BORACA I ČLANOVA NJIHOVIH PORODICA I O BORAČKIM UDRUŽENJIMA OD POSEBNOG DRUŠTVENOG ZNAČAJA

Sarajevo, 10.7.2018. godine: Zakonom je definisano ukupno 15 prava koja će ostvarivati demobilisani borci, a među njima je i pravo na novčanu naknadu. Među druga prava spadaju zdravstvena zaštita, prednost pri…

Continue ReadingNA ZASTUPNIČKOM DOMU PARLAMENTA FBIH JEDNOGLASNO USVOJENI PRIJEDLOZI ZAKONA O PRAVIMA DEMOBILISANIH BORACA I ČLANOVA NJIHOVIH PORODICA I O BORAČKIM UDRUŽENJIMA OD POSEBNOG DRUŠTVENOG ZNAČAJA