ODRŽAN SASTANAK ORGANIZACIONOG ODBORA MANIFESTACIJE „ODBRANA BIH – IGMAN 2018“ NAJVEČI DIO PRIPREMA ZA MANIFESTACIJU ZAVRŠEN

Sarajevo - 18. jul 2018.g.– Održan je sastanak Organizacionog odbora manifestacije „Odbrana Bosne i Hercegovine – Igman 2018“ na kojem su predsjednici Pododbora informisali Organizacioni odbor o dostignutom stepenu realizacije…

Continue ReadingODRŽAN SASTANAK ORGANIZACIONOG ODBORA MANIFESTACIJE „ODBRANA BIH – IGMAN 2018“ NAJVEČI DIO PRIPREMA ZA MANIFESTACIJU ZAVRŠEN